ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงRD Knowledge
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ITA
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อสถานพยาบาลของทางราชการ ที่ หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
Web Services
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
 
 
ผลจัดเก็บภาษี รายเดือน ผลจัดเก็บภาษี รายปี
ผลจัดเก็บภาษีสรรพากร รายเดือน   ผลจัดเก็บภาษีสรรพากร รายปี
     
bullet ปีงบประมาณ 2563
bullet ปีงบประมาณ 2562
bullet ปีงบประมาณ 2561
bullet ปีงบประมาณ 2560
bullet ปีงบประมาณ 2559
bullet ปีงบประมาณ 2558
bullet ปีงบประมาณ 2557
bullet ปีงบประมาณ 2556
bullet ปีงบประมาณ 2555
bullet ปีงบประมาณ 2554
bullet ปีงบประมาณ 2553
bullet ปีงบประมาณ 2552
bullet ปีงบประมาณ 2551
bullet ปีงบประมาณ 2550
bullet ปีงบประมาณ 2549
bullet ปีงบประมาณ 2548
bullet ปีงบประมาณ 2547
bullet ปีงบประมาณ 2546
bullet ปีงบประมาณ 2545
bullet ปีงบประมาณ 2544
 
bullet ปีงบประมาณ 2557 - 2562
bullet ปีงบประมาณ 2550 - 2561
bullet ปีงบประมาณ 2550 - 2560
bullet ปีงบประมาณ 2550 - 2559
bullet ปีงบประมาณ 2550 - 2558
bullet ปีงบประมาณ 2550 - 2557
bullet ปีงบประมาณ 2550 - 2556
bullet ปีงบประมาณ 2541 - 2550
   
   
     

 

 
clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักแผนภาษี โทร. 02-272-9425
clear-gif
Last update :
 Monday, September 14, 2020

 


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161