ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


กิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICING
กิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICINGกิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICING
clear-gif

  การกำหนดราคาตลาดของกิจการข้ามชาติ

บทนำ         กิจการข้ามชาติ & TRANSFER PRICING

ส่วนที่ 1     บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคา ตลาด

ส่วนที่ 2     วิธีการคำนวณราคา ตลาด

ส่วนที่ 3     การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งราคาตลาด

ส่วนที่ 4     การจัดทำเอกสาร

  คู่มือผู้เสียภาษีในการจัดทำข้อตกลงการกำหนดราคาเป็นการล่วงหน้า

  ประมวลคำถาม-ตอบ

clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Tuesday, October 26, 2010

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161