ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


กรมสรรพากร :: เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน
ตำแหน่งเริ่มต้นของเมนูย่อย
เมนูการจัดตั้งกรมสรรพากร เมนูสถานที่ตั้งกรมสรรพากร เมนูพระนามและนามอธิบดีกรมสรรพากร
เมนูตราประจำกระทรวงการคลังและกรมสรรพากร เมนูพิพิธภัณฑ์กรมสรรพากร


         พระนามและนามอธิบดีกรมสรรพากร

          นับตั้งแต่การก่อตั้งกรมสรรพากรมาจนถึงปัจจุบันนี้มีอธิบดีเข้ามาบริหารงานกรมสรรพากรจำนวน 23 ท่าน ดังมีรายพระนามและนามดังต่อไปนี้

1. มหาอำมาตย์โท พระยาอินทรมนตรี
ศรีจันทรกุมาร (เอฟ.เอช.ไยล์)
(พ.ศ. 2440 - พ.ศ. 2472)
2. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒน์ไชย
(พ.ศ. 2473 - พ.ศ. 2478)
3. หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ระพีพัฒน์
(พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2491)
4. หลวงอาจพิศาลกิจ
(พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2498)
5. นายหิรัญ สูตะบุตร
(พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2511)
6. นายเยื่อ สุสายัณห์
(พ.ศ. 2511 - พ.ศ. 2515)
7. นายพิพัฒน์ โปษยานนท์
(พ.ศ. 2515 - พ.ศ. 2517)
8. นายชาญชัย ลี้ถาวร
(พ.ศ. 2517 - พ.ศ. 2518)
9. นายนุกูล ประจวบเหมาะ
(พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2521)
10. นายพนัส สิมะเสถียร
(พ.ศ. 2521 - พ.ศ. 2525)
11. นายวิทย์ ตันตยกุล
(พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2528)
12. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์
(พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2529)
13. นายบัณฑิต บุณยะปานะ
(พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2535)
14. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
(พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2535)
15. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล
(พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538)
16. ร.อ. สุชาติ เชาว์วิศิษฐ
(พ.ศ. 2538 - ม.ค. 2540)
(ส.ค. 2540 - พ.ศ. 2543)
17. นายสมใจนึก เองตระกูล
(ม.ค. 2540 - ส.ค. 2540)
18. นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล
(พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547)
19. นายศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
(พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549)
20. นายศานิต ร่างน้อย
(ม.ค. 2550 – พ.ศ. 2551)
21. นายวินัย วิทวัสการเวช
(ต.ค. 2551 - ก.ย.2553)
22. นายสาธิต รังคสิริ
(ต.ค. 2553 – พ.ศ.2556)
23. นายสุทธิชัย สังขมณี
(พ.ศ. 2556 – 2557)
24. นายประสงค์ พูนธเนศ
(พ.ศ. 2557 – พ.ค. 2561)
25. นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
(พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน)
   

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, May 17, 2018

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161