ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่ข่าว    ปชส.   18/2550

วันที่แถลงข่าว     29  พฤษภาคม   2550

เรื่อง   การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                     ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงการคลังในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติม โดยได้มีการปรับเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับการหักค่าลดหย่อนประเภทดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัย ที่ได้จ่ายให้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ นายจ้าง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนรวม เพื่อแก้ไขปัญหาในระบบสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นิติบุคคลเฉพาะกิจหรือ SPV ที่เข้ารับช่วงสิทธิเป็นเจ้าหนี้เงินกู้แทนกลุ่มข้างต้น และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จากเดิม 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท ทั้งนี้ จะมีผลใช้บังคับสำหรับเงินได้ปีภาษี 2550 เป็นต้นไป

 

                     นายสาธิต รังคสิริ รองอธิบดีกรมสรรพากรในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “ ในการปรับเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างที่อยู่อาศัยดังกล่าวนั้น จะมีผลกระทบต่อรายได้ภาษีอากรบ้าง แต่จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากขึ้น และสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในปัจจุบัน นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยสนับสนุนให้ผู้มีเงินได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อีกทั้งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ระบบเศรษฐกิจภายในประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจัดเก็บภาษีในระยะยาวต่อไป”

 

                                                                             *************************

 

 

                                                   

 

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, July 30, 2014

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161