ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เพิ่มโอกาสการเป็น TA เปิดรับสมัครสอบปีละ 3 ครั้ง

         ตั้งแต่ปี 2551 กรมสรรพากรเปิดรับสมัครทดสอบการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรปีละ 3 ครั้ง โดยจะอยู่ในช่วงเวลา ดังนี้

         ครั้งที่ 1 สมัครวันที่ 1 ม.ค.-16 ม.ค. สอบเดือน ก.พ. ประกาศผลสอบวันที่ 30 เม.ย.

         ครั้งที่ 2 สมัครวันที่ 1 พ.ค.-16 พ.ค. สอบเดือน มิ.ย. ประกาศผลสอบวันที่ 30 ส.ค.

         ครั้งที่ 3 สมัครวันที่ 1 ก.ย.-16 ก.ย. สอบเดือน ต.ค. ประกาศผลสอบวันที่ 30 ธ.ค.  

*****************************

clear-gif
Last update : Tuesday, April 7, 2015

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์