ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เพิ่มโอกาสการเป็น TA เปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรปีละ ๓ ครั้ง

         ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ กรมสรรพากรเปิดรับสมัครทดสอบความรู้เป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรปีละ ๓ ครั้ง โดยมีกำหนดการเวลา ดังนี้

         ครั้งที่ ๑ เปิดยื่นแบบฯ คำขอทดสอบฯ วันที่ ๑ ม.ค.-๑๖ ม.ค. ทดสอบเดือน ก.พ. ประกาศผลสอบวันที่ ๓๐ เม.ย.

         ครั้งที่ ๒ เปิดยื่นแบบฯ คำขอทดสอบฯ วันที่ ๑ พ.ค.-๑๖ พ.ค. ทดสอบเดือน มิ.ย. ประกาศผลสอบวันที่ ๓๐ ส.ค.

         ครั้งที่ ๓ เปิดยื่นแบบฯ คำขอทดสอบฯ วันที่ ๑ ก.ย.-๑๖ ก.ย. ทดสอบเดือน ต.ค. ประกาศผลสอบวันที่ ๓๐ ธ.ค.  

*****************************

clear-gif
Last update : Friday, March 3, 2017

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์