ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


   
ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 479) โครงการจัดทำรายการโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 478) โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ถวายเป็นพระราชกุศล
ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 477) มูลนิธิอินทร์ - คำบาง ศรีนิลทา
ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 476) มูลนิธิสมณวัตรวิมล
ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 475) โครงการเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวช
ประกาศกระทรวงฯ (ฉบับที่ 474) มูลนิธิคณะลูกหลานคุณย่าสีป่าคาเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์
ท.ป.192/2554 เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการ
ประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 210)
ประกาศอธิบดี เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 209)
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๑) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๙) พ.ศ. ๒๕๕๔
คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติอุทกภัย
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 220) หน่วยงานวิจัยและพัฒนา บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 219) ส่วนวิศวกรรมการผลิต บริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด
ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 218) ศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
กฎกระทรวงฉบับที่ 286 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
กฎกระทรวงฉบับที่ 285 (พ.ศ.2554) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, January 23, 2012

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161