ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ประมวลภาพ 2551
2551
 
  คลินิกภาษีสรรพากร Set in the City  

คลินิกภาษีสรรพากรในงาน Set in the Clity

       
  นิทรรศการพระประวัติฯในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  

นิทรรศการศิลปกรรมพระประวัติฯในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

       
  คนดีของชาวสรรพากร  

คนดีผู้เป็นศักดิ์เป็นศรีของชาวสรรพากร

       
  เปิดศักราชการบริหารจัดการกรมสรรพากร 2552  

เปิดศักราชการบริหารจัดการกรมสรรพากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2552

       
  พิธีปิดโครงการร่วมมือทางวิชาการกับ JICA  

พิธีปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสรรพากร กับJICA

       
  โครงการร่วมมือทางวิชาการกับ JICA  

โครงการร่วมมือทางวิชาการกับ JICA

       
  กิจกรรมจากวันแม่ถึงวันพ่อ  

ภาพกิจกรรม“จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน สร้างสามัคคี

       
  พิธีลงนาม กรมสรรพากร - ธ.กรุงไทย  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กรมสรรพากร - ธ.กรุงไทย

       
  พิธีลงนาม กรมสรรพากร - ธ.กสิกรไทย  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง กรมสรรพากร - ธ.กสิกรไทย

       
  ร่วมลดภาวะโลกร้อน  

ร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

       
  โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร  

กรมสรรพากรชี้แจงกรณี สั่งให้ธนาคารนำส่งเงินภาษีอากรค้าง

       
  โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร  

โครงการศึกษาและพัฒนาประมวลรัษฎากร

       
  ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ  

กิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.เพชรบุรี

       
  พิธีเปิด ศูนย์บริการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs  

พิธีเปิด"ศูนย์บริการให้คำปรึกษาธุรกิจ SMEs "

       
  การเจรจาจัดทำอนุสัญญา ไทย - ลิทัวเนีย  

การเจรจาจัดทำอนุสัญญา เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ไทย - ลิทัวเนีย

       
  วันคล้ายวันสถาปนา 134ปี กรมศุลกากร  

วันคล้ายวันสถาปนา 134 ปี กรมศุลกากร

       
  ตลาดนัดกองทุนรวม  

ตลาดนัดกองทุนรวม

       
  มบ.จัดอบรมหลักสูตร 'การจัดทำกระดาษทำการสำหรับ TA รุ่น 3'  

มบ.จัดอบรมหลักสูตร "การจัดทำกระดาษทำการสำหรับ TA รุ่น 3"

       
  ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับ JICA  

ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับ JICA

       
  ความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากรกับ JICA  

ร่วมคิด ร่วมใจ ร่วมกันแก้ไขประมวลรัษฎากร

       
  คณะกรรมการตรวจสอบประจำกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร  

คณะกรรมการตรวจสอบประจำกระทรวงการคลังตรวจเยี่ยมกรมสรรพากร

       
  การอบรมพิธีกรกรมสรรพากรรุ่นใหม่กับโครงการ  

การอบรมพิธีกรกรมสรรพากรรุ่นใหม่กับโครงการ
"To be the RD Star" ปี 2008


       
  รมช.คลังตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร  

รมช.คลังตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน
ของสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร


       
  สรรพากรภูฏานศึกษาดูงานกรมฯ  

สรรพากรภูฏานศึกษาดูงานกรมฯ

       
  ชาวสรรพากรร่วมใจ เติมเต็มคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย จ.กระบี่  

ชาวสรรพากรร่วมใจ เติมเต็มคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย จ.กระบี่

       
  การเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ไทย-ไอร์แลนด์  

สรรพากรมองโกเลียดูงานกรมสรรพากร

       
  การเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ไทย-ไอร์แลนด์  

การเจรจาจัดทำอนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ไทย-ไอร์แลนด์

       
  การบรรยายให้ความรู้เรื่องการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ ณ ประเทศภูฏาน  

การบรรยายให้ความรู้เรื่องการนำภาษีมูลค่าเพิ่มมาใช้ ณ ประเทศภูฏาน

       
  กรมสรรพากรดูงาน Ministry of Finance ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์  

กรมสรรพากรดูงาน Ministry of Finance ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์

       
  ชาวสรรพากรร่วมใจ เติมเต็มคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย  

ชาวสรรพากรร่วมใจ เติมเต็มคุณภาพการศึกษาให้เด็กไทย

       
  พิธีมอบเกียรติบัตร ที่สนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ  

พิธีมอบเกียรติบัตร ที่สนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

       
  คณะผู้บริหารกรมสรรพากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รมว.คลัง และ  

คณะผู้บริหารกรมสรรพากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ รมว.คลัง และ
รมช.คลัง เนื่องในโอกาสที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง


       
  รมว.คลัง และ รมช. คลัง เดินทางเข้าสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงการคลัง  

กรมสรรพากรลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

       
  รมว.คลัง และ รมช. คลัง เดินทางเข้าสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงการคลัง  

รมว.คลัง และ รมช. คลัง เดินทางเข้าสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกระทรวงการคลัง

       
  กระทรวงอุตสาหกรรมยอมรับ IT กรมสรรพากรทันสมัยมาก  

กรมสรรพากรได้รับรางวัล "สังข์เงิน" ประจำปี 2550

       
  กระทรวงอุตสาหกรรมยอมรับ IT กรมสรรพากรทันสมัยมาก  

กระทรวงอุตสาหกรรมยอมรับ IT กรมสรรพากรทันสมัยมาก

       
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การคัดค้นข้อมูลภาษีทางอินเทอร์เน็ต  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การคัดค้นข้อมูลภาษีทางอินเทอร์เน็ต

       
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการคัดค้นข้อมูลภาษีทางอินเทอร์เน็ต  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการคัดค้นข้อมูลภาษีทางอินเทอร์เน็ต

       
  คณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพากรร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  

คณะผู้บริหารระดับสูงกรมสรรพากรร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ

       
  มอบไออุ่นให้เด็กไทยสู้ภัยหนาว  

มอบไออุ่นให้เด็กไทยสู้ภัยหนาว รร.บ้านปางสา จ.เชียงราย

       
  มอบไออุ่นให้พี่น้องไทย พร้อมเปิดห้องสมุดมีชีวิต  

มอบไออุ่นให้พี่น้องไทย พร้อมเปิดห้องสมุดมีชีวิต ที่จังหวัดเชียงราย

       
 
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, March 3, 2016

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161