ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


          กรมสรรพากรมีนโยบายเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ให้เดินหน้าด้วยความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบครบวงจร สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ SMEs จัดทำบัญชีชุดเดียว จึงได้จัดทำโปรแกรมบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ SMEs เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นฐานด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษี
  
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมเพื่อใช้งานโปรแกรมฯ
1. เครื่องคอมพิวเตอร์
      CPU : Pentium II 2 GHz ขึ้นไป
      ระบบปฎิบัติการ : Windows XP, 7, 8
      Memory 1 GB ขึ้นไป
      พื้นที่ว่างบน HDD : 5 GB
2. เครื่องพิมพ์
  
ขั้นตอนการ Download โปรแกรม
  
  • กรณี ดาว์นโหลดไฟล์โปรแกรมฯ ให้ครบในคราวเดียว
ปรับปรุงเมื่อ 1 ธันวาคม 2558
  
1. กรณีดาวน์โหลดไฟล์ให้ครบ 1 ไฟล์ ไฟล์ที่1 Setup_RDSMEs.exe
2. การขยายไฟล์บีบอัด
      2.1 ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup_RDSMEs.exe
      2.2 คลิกปุ่ม Run (ถ้ามี) > คลิกปุ่ม Extract
      2.3 เมื่อรวมไฟล์บีบอัดเสร็จจะปรากฏโฟล์เดอร์ Setup_RDSMEs
3. การติดตั้งโปรแกรม RDSMEs
      3.1 เข้าโฟล์เดอร์ Setup_RDSMEs
      3.2 ดับเบิลคลิก autorun.exe (โลโก้สรรพากร)
      3.3 ให้ติดตั้งตามขั้นตอนของ Wizard
  
  
  • กรณี แบ่งไฟล์ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ย่อย

ปรับปรุงเมื่อ 1 ธันวาคม 2558

 

ไฟล์ที่ 1 ไฟล์ที่ 2 ไฟล์ที่ 3
ไฟล์ที่ 4 ไฟล์ที่ 5 ไฟล์ที่ 6
ไฟล์ที่ 7
  
1. ดาวน์โหลดไฟล์ให้ครบ 7 ไฟล์ และทุกไฟล์ต้องรวมอยู่ในโฟล์เดอร์เดียวกัน
      ไฟล์ที่1 Setup_RDSMEs.part1
      ไฟล์ที่2 Setup_RDSMEs.part2
      ไฟล์ที่3 Setup_RDSMEs.part3
      ไฟล์ที่4 Setup_RDSMEs.part4
      ไฟล์ที่5 Setup_RDSMEs.part5
      ไฟล์ที่6 Setup_RDSMEs.part6
      ไฟล์ที่7 Setup_RDSMEs.part7
2. การรวมไฟล์บีบอัด
      2.1 ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Setup_RDSMEs.part1
      2.2 คลิกปุ่ม Run (ถ้ามี) > คลิกปุ่ม Extract
      2.3 เมื่อรวมไฟล์บีบอัดเสร็จจะปรากฏโฟล์เดอร์ Setup_RDSMEs
3. การติดตั้งโปรแกรม RDSMEs
      3.1 เข้าโฟล์เดอร์ Setup_RDSMEs
      3.2 ดับเบิลคลิก autorun.exe (โลโก้สรรพากร)
      3.3 ให้ติดตั้งตามขั้นตอนของ Wizard
  
  
  • การ Update ให้เป็นเวอร์ชั่น 1.10 (สำหรับผู้ที่ได้รับแจกโปรแกรมฯ เวอร์ชั่น 1.01)
ปรับปรุงเมื่อ 1 ธันวาคม 2558
  
1. ดาวน์โหลดไฟล์ RDSMEs_UpdateV.1.10.exe
2. การ Update
      2.1 ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ RDSMEs_UpdateV.1.10.exe
      2.2 ให้ติดตั้งตามขั้นตอนของ Wizard
  
การใช้งานโปรแกรม
      1. รหัสผู้ใช้งาน rdsmes
      2. รหัสผ่าน rdsmes
clear-gif
Last update : Friday, December 4, 2015

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์