ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
Operator กลาง ประจำสำนักงานสรรพากรส่วนกลาง
ส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักบริหารกลาง  
    - ส่วนประชาสัมพันธ์ 0-2272-9529, 0-2272-8317
  สำนักกฎหมาย 0-2272-8288 , 0-2272-9057
  สำนักตรวจสอบภาษีกลาง 0-2617-3476
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2272-8744
  สำนักบริหารการคลังและรายได้ 0-2272-9013
  สำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ 02-272-8789
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 0-2272-8976 , 0-2617-3527
  สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ 0-2272-9634
  สำนักมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี 0-2272-9801
  สำนักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 0-2272-9693
  สำนักมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร 0-2272-9166
  สำนักวิชาการแผนภาษี 0 2272 8635
  สำนักสืบสวนและคดี 0-2272-9209
  สำนักอุทธรณ์ภาษี 0-2617-3415
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0-2272-8056
  กลุ่มตรวจสอบภายใน 0-2272-8481
  กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว 0-2272-9385
  งานตรวจราชการ 1 0-2272-8487
  งานตรวจราชการ 2 0-2617-3491, 0-2272-8055
  งานตรวจราชการ 3 0-2272-8054
  งานตรวจราชการ 4 0-2272-9117
  งานตรวจราชการ 5 0-2272-9632
  งานตรวจราชการ 6 0-2272-9620
  ศูนย์สำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ 0-2272-8964
  ศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 0-2272-9654
clear-gif
Last update : Monday, August 6, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์