ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
Operator กลาง ประจำสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-30
ส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 0-2223-3940
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 0-2223-3944-6
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3 0-2214-0079
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 0-2619-8252
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5 0-2216-5377
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 6 0-2911-3630, 0-2911-3560
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 0-2158-0000-9, 0-2158-0022-27
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 8 0-2522-7607
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 9 0-2141-9400
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 0-2276-0264
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 11 0-2276-0056-65 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 12 0-2319-2125 ถึง 6 ต่อ 0302
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 13 0-2252-2021 ต่อ 1602
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 14 0-2255-4199
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 0-2361-9320-29
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 16 0-2746-0030-45 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 17 0-2744-0960
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 0-2377-4773
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 19 0-2548-5290-9 ต่อ 106
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 20 0-2539-5335
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 21 0-2917-6010-29 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 22 0-2236-4000, 0-2236-4001
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 23 0-2294-6900 ต่อ 210
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 24 0-2210-0401-7 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 25 0-2887-6241
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 26 0-2454-8618 - 20
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 27 0-2416-5410
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 28 0-2428-7344, 0-2428-2032-36, 0-2428-7215-18
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 29 0-2860-6888
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 0-2884-9200
clear-gif
Last update : Friday, September 9, 2016

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์