ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
Operator กลาง ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ต่างจังหวัด
ส่วนราชการ
หมายเลขโทรศัพท์
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 0-3574-2713
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 0-3534-6112-6
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี 0-3642-1591
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท 0-5641-2158, 0-5641-3042, 0-5641-5350
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี 0-3650-7143
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง 0-3562-0832
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี 0-3621-4415-16
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 0-2567-4891-5, 0-2975-5801-5
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2 0-2992-5045-7, 0-2992-5235-41, 0-2992-6851-6
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 0-2149-9898, 0-2149-9899
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 2 0-2926-7330 , 0-2926-7333
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี 0-5697-0130 ต่อ 115
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 0-3826-1353-7
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2 0-3832-6498
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3 0-3825-0676
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา 0-3851-2576
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก 0-3731-1891
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี 0-3745-4115
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว 0-3742-5008 ต่อ 113
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง 0-3801-1795
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตราด 0-3951-1080-1, 0-3952-0246
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี 0-3930-1228-30
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 0-2389-1492, 0-2389-2258, 0-2389-2261-4
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 2 0-2757-9475
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 0-2316-1316
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 1 0-3427-5065
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 0-2420-2921
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี 0-3553-5093
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี 0-3456-4417-8, 0-3456-4420 กด 0
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี 0-3231-5733
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี 0-3242-4236-7, 0-3242-5237, 0-3242-5748
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1 0-3441-3114
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2 อยู่ระหว่างการย้ายที่ทำการใหม่
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม 0-3471-5931, 0-3471-8539
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ 0-3261-1140
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก 0-5532-1111
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ 0-5541-2122 ต่อ 113 และ 211
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย 0-5561-3261
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก 0-5551-1677, 0-5551-4823
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร 0-5571-7457
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร 0-5661-1165
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์ 0-5672-2054
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์ 0-5637-0600
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 1 0-5311-2411
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 0-5311-2440
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง 0-5426-5105-10
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน 0-5361-2272 ต่อ 104
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย 0-5371-1629
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน 0-5477-4560, 0-5477-4561, 0-5477-4562
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน 0-5356-1469 ต่อ 308
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ 0-5451-1175
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา 0-5448-1871, 0-5448-1872, 0-5448-1653, 0-5448-0592
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 0-4425-2113, 2117, 2122, 0-4423-0853, 0-4426-8602
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 0-4431-6853
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยภูมิ 0-4482-2085
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ 0-4462-5151, 0-4461-3797-8
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ 0-4451-4715-6
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ศรีษะเกษ 0-4561-2727
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี 0-4525-4616
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ 0-4552-3066, 0-4552-3163
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร 0-4571-4601, 04571-4620
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุดรธานี 0-4222-2713, 0-4224-8663-4, 0-4224-7083, 0-4224-0863
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู 0-4231-2561
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย 0-4241-2666
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่เลย 0-4281-1304 ต่อ 202, 203
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร 0-4271-1266, 0-4271-3511
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม 0-4251-1570
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น 0-4325-8452
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม 0-4372-2417
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ร้อยเอ็ด 0-4351-1486
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์ 0-4381-1105, 0-4381-2516 ต่อ 111
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร 0-4261-2303
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช 0-7532-4071, 0-7532-4072, 0-7532-5088,
  0-7532-4909, 0-7532-4910, 0-7532-5280 (เบอร์ตรง)
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร 0-7750-2899
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 0-7728-1807
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 2 0-7742-0945
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง 0-7781-2372
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่ 0-7566-3630
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา 0-7646-0763
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต 0-7621-4951
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1 0-7431-5652
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2 0-7427-3800
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง 0-7521-0733
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง 0-7461-3018, 0-7461-3329, 0-7461-1635, 0-7461-1638
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล 0-7471-1075
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี 0-7334-9559
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา 0-7322-2006
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส 0-7353-2001, 0-7353-2002, 0-7353-2003
clear-gif
Last update : Wednesday, July 4, 2018

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์