ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เลขที่หนังสือ : กค 0702/10395
วันที่ : 21 ธันวาคม 2552
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการปิดอากรแสตมป์ตราสารใบมอบอำนาจ
ข้อกฎหมาย : ตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์
ข้อหารือ           ในการมอบอำนาจให้ฟ้องคดีหรือดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นจะมีการทำหนังสือมอบอำนาจจาก ผู้มอบอำนาจให้กับผู้รับมอบอำนาจไปดำเนินการ ตั้งแต่การแต่งตั้งทนายความ จนถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในชั้นบังคับคดี จึงขอหารือว่า การปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว เป็นการมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียวหรือมากกว่าครั้งเดียว มีหลักเกณฑ์ในการปิดอากรแสตมป์อย่างไร และต้องปิดอากรแสตมป์เป็นจำนวนเท่าใด
แนววินิจฉัย           กรณีการทำตราสารในลักษณะใบมอบอำนาจ ตามลักษณะแห่งตราสาร 7. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ต้อง เสียค่าอากรแสตมป์ ดังต่อไปนี้
          1. การมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนกระทำการครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ จำนวน 10 บาท
          2. การมอบอำนาจให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกันกระทำการมากกว่าครั้งเดียวปิดอากรแสตมป์ จำนวน 30 บาท
          3. การมอบอำนาจให้กระทำการมากกว่าครั้งเดียว โดยให้บุคคลหลายคนต่างคนต่างกระทำกิจการแยกกันได้ คิดตามรายตัวบุคคลที่รับมอบอำนาจ ค่าอากรแสตมป์ คนละ 30 บาท
          ยกเว้นใบแต่งทนายและใบมอบอำนาจซึ่งทนายความให้แก่เสมียนของตนเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีในศาล
เลขตู้ : 72/37053
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161