ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

 
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
ป.ป.01
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ป.ป.01 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
2.
ส่วนที่ 2 ป.ป.01
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่ขอแก้ไขในใบแนบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบส่วนที่ 2 ป.ป.01 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.03
3.
ป.ป.02
แบบคำขออนุโลมการยื่นแบบกรณีใช้แบบผิดประเภท Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ป.ป.02 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
4.
ส่วนที่ 2 ป.ป.02
ส่วนที่ 2 รายละเอียดข้อมูลที่ขออนุโลมใบแนบแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ป.ป.02  Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.03
5.
-
หนังสือแจ้งความตามประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file หนังสือแจ้งความตามประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.01
6.
ศก.1
บัญชีนำส่งแฟ้มเอกสารเพื่อจัดเก็บ Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ศก.1 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ล.ย.03
 
หากไม่มีโปรแกรมอ่านและจัดเก็บไฟล์ .PDF คลิกที่นี่ เพื่อ Download โปรแกรม ==>Click เพื่อดาวน์โหลด Foxit Reader 5.1
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
clear-gif
Last update :
 Wednesday, July 11, 2012

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์