ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรเส้นประห้องข่าวเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์เส้นประความรู้เรื่องภาษีเส้นประบริการข้อมูลเส้นประอ้างอิงเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 530) พ.ศ.2554

 

 

เตือน "ตารางเปรียบเทียบการลดอัตรา และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

 

การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs 

 

 

เตือน "ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 " เกินกำหนดเวลา ต้องเสียค่าปรับ

 

clear-gif
Last update :
 Monday, January 22, 2018

 
หน้าหลักเส้นประEnglishเส้นประแผนผังเว็บไซต์เส้นประแนะนำเว็บไซต์เส้นประติดต่อกรมสรรพากรเส้นประ


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161