ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี


ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

 

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามพระราชกฤษฎีกาฯ(ฉบับที่ 530) พ.ศ.2554

 

 

เตือน "ตารางเปรียบเทียบการลดอัตรา และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

 

การคำนวณภาษี ภ.ง.ด.51 รอบระยะเวลาบัญชีปี 2551 ของกิจการ SMEs 

 

 

เตือน "ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50/52/55 " เกินกำหนดระยะเวลาต้องเสียค่าปรับ

 

 

 

 

clear-gif
Last update :
 Friday, March 1, 2013

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์