ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี


ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
clear-gif

 

 

ปีภาษี2556

 

ปีภาษี2555

 

ปีภาษี2554

 

ปีภาษี2553

 

ปีภาษี2552

 

ปีภาษี2551

 

เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค

 

 

บริจาคเงินให้พรรคการเมือง

 

 

เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา

 

 

 

 

clear-gif
Last update :
 Wednesday, November 20, 2013

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์