ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต
bullet
space
space
การคืนภาษีผ่านพร้อมเพย์
bullet
space
space
ระบบ My Tax Account
bullet
space
space
ระบบคำขอรับใบแทนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.๐๔)
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ (New Start-up)
bullet
space
space
ระบบการยื่นคำขออนุมัติ/ยกเลิก เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม
bullet
space
space
แจ้งเป็นผู้ประกอบการบัญชีชุดเดียว
bullet
space
space
ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation)
bullet
space
space
ส่งข้อมูลเบี้ยประกันสุขภาพ
bullet
space
space
ระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ
bullet
space
space
ระบบจัดทำรายงาน FATCA ในรูปแบบ XML
bullet
space
space
ยื่นแบบด้วยสื่อฝากไฟล์ออนไลน์
bullet
space
space
ยื่นคำร้องสำหรับ IHQ/ ITC
bullet
space
space
บริการจดทะเบียน
bullet
space
space
คำขอยื่นแบบฯ VAT/SBT รวมกัน
(ภ.พ.02/ภ.ธ.02)
bullet
space
space
ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt)
bullet
space
space
e-Tax Invoice by email
bullet
space
space
ระบบคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
bullet
space
space
ยื่นคำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึก
การเก็บเงิน(ภ.พ.06)
bullet
space
space
ขออนุมัติ ภ.พ.07(มิเตอร์หัวจ่าย)
bullet
space
space
สำนักงานบัญชีตัวแทน
bullet
space
space
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์
bullet
space
space
GIS สำหรับแผนที่ภาษีสรรพากร
bullet
space
space
Download
bullet
space
space


แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ป.70 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ป.ง.70Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ป.ง.70
2. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1
รายละเอียดสัดส่วนสิทธิประโยชน์ในสัมปทาน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1Click เพื่อดาวน์โหลด zip file  ใบแนบบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1
3. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3
รายละเอียดการคำนวณกำไรสุทธิ แยกตามสัมปทานปิโตรเลียมและสัญญาร่วมประกอบการ
(Joint Operating agreement)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3
4. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 8
รายละเอียดค่าภาคหลวง Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.3Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30.3
5. ภ.ง.ป.71 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.71Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.71
6. ภ.ง.ป.72 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีการโอน ควบ หรือเลิกกิจการปิโตรเลียม
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.72Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.72
7. ภ.ง.ป.73 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
8. ภ.ง.ป.74 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจำหน่ายเงินกำไรออกนอกราชอาณาจักร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.74Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.74
 
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Tuesday, December 13, 2016

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161