ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลlineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

 

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1. ภ.ง.ป.70 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ป.ง.70Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ป.ง.70
2. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1
รายละเอียดสัดส่วนสิทธิประโยชน์ในสัมปทาน Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1Click เพื่อดาวน์โหลด zip file  ใบแนบบ ภ.ง.ป.70 รายการที่ 1
3. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3
รายละเอียดการคำนวณกำไรสุทธิ แยกตามสัมปทานปิโตรเลียมและสัญญาร่วมประกอบการ
(Joint Operating agreement)
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.70 รายการที่ 3
4. ใบแนบ
ภ.ง.ป.70 รายการที่ 8
รายละเอียดค่าภาคหลวง Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.พ.30.3Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.พ.30.3
5. ภ.ง.ป.71 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.71Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.71
6. ภ.ง.ป.72 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีการโอน ควบ หรือเลิกกิจการปิโตรเลียม
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.72Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.72
7. ภ.ง.ป.73 แบบแสดงรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เงินปันผล หรือส่วนแบ่งกำไร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf fileClick เพื่อดาวน์โหลด zip file
8. ภ.ง.ป.74 แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ตามมาตรา 39 ของกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม สำหรับกรณีจำหน่ายเงินกำไรออกนอกราชอาณาจักร
Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.74Click เพื่อดาวน์โหลด zip fileใบแนบ<br>
   ภ.ง.ป.74
 
clear-gif
clear-gif
Last update :
 Tuesday, December 13, 2016

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161