ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
ส่วนที่ 2 สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย   ฟังเสียงข่าว
ส่วนที่ 3 ขั้นตอนการขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงิน  ฟังเสียงข่าว
ส่วนที่ 4 ขั้นตอนการยื่นแบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ   ฟังเสียงข่าว
ส่วนที่ 5 คำขอและแบบแจ้ง
         5.1 คำขออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินเพื่อออกใบกำกับภาษีตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.06)
             - หนังสืออนุมัติใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินตามข้อ 9 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 46) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2536
         5.2 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้เครื่องบันทึกการเก็บเงินที่เคยได้รับอนุมัติ (ภ.พ.06.1)
ส่วนที่ 6 บทกำหนดโทษ

 

 

clear-gif
Last update :
 Monday, March 24, 2014

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161