ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


เพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1:: 2
1.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีกรณีการขออนุญาตใช้รายงานการโอนเงิน (Web Report) แทนหนังสือรับรองการ หักภาษี ณ ที่จ่าย
เลขที่หนังสือ : กค 0702/92 วันที่ : 6 มกราคม 2555
2.

เรื่อง : มาตรา 77/1(5) มาตรา 77/2(1) มาตรา 82 และมาตรา 84 แห่งประมวลรัษฎากร

เลขที่หนังสือ : กค 0702/127 วันที่ : 9 มกราคม 2555
3.
เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./210 วันที่ : 11 มกราคม 2555
4.
เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เลขที่หนังสือ : กค 0702/443 วันที่ : 17 มกราคม 2555
5.
เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการคำนวณอากรแสตมป์จากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/444 วันที่ : 17 มกราคม 2555
6.
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเลือกคำนวณภาษีสำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/445 วันที่ : 17 มกราคม 2555
7.
เรื่อง : กรณีขอเปลี่ยนแปลงการเฉลี่ยภาษีซื้อ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/471 วันที่ : 18 มกราคม 2555
8.
เรื่อง : 1ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีก่อสร้างอาคารและยกกรรมสิทธิ์ในอาคารให้แก่เจ้าของที่ดิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/524 วันที่ : 19 มกราคม 2555
9.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการให้เข้าถือกรรมสิทธิ์รวม
เลขที่หนังสือ : กค 0702/636 วันที่ : 23 มกราคม 2555
10.
เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีโรงเรียนจ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน และอำนาจการประเมินตรวจสอบภาษีอากร
เลขที่หนังสือ : กค 0702/642 วันที่ : 23 มกราคม 2555
clear-gif
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161