ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ SANISEC
เลขที่หนังสือ : กค 0702/91 วันที่ : 10 มกราคม 2560
2. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างคนพิการเข้าทำงาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/136 วันที่ : 11 มกราคม 2560
3. เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย จากการให้ของที่ระลึกแห่งการทำงานนาน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/210 วันที่ : 12 มกราคม 2560
4. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/371 วันที่ : 19 มกราคม 2560
5. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าพลังงานไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ/477 วันที่ : 24 มกราคม 2560
6. เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเงินชดเชยจากการยกเลิกสัญญา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/503 วันที่ : 25 มกราคม 2560
7. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณีการรับซื้อลูกหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน
เลขที่หนังสือ : กค 0702/699 วันที่ : 30 มกราคม 2560
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, June 26, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161