ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


คลิกเพื่อค้นหาตามหัวข้อ
clear-gif
clear-gif
หน้า :: 1 ::
1. เรื่อง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศผ่านเข้าไปในเขตปลอดอากรเพื่อส่งต่อไปให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งอยู่ในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/พ./4963 วันที่ : 2 สิงหาคม 2560
2. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีกิจการร่วมค้าเลิกประกอบกิจการและขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5228 วันที่ : 15 สิงหาคม 2560
3. เรื่อง : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีการจ่ายเงินคืนทุนจากการเลิกบริษัทให้ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5459 วันที่ : 23 สิงหาคม 2560
4. เรื่อง : อากรแสตมป์ กรณีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรเกินกำหนดเวลา
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5572 วันที่ : 28 สิงหาคม 2560
5. เรื่อง : ภาระภาษีตามประมวลรัษฎากร กรณีการแก้ไขชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5583 วันที่ : 28 สิงหาคม 2560
6. เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559
เลขที่หนังสือ : กค 0702/5640 วันที่ : 31 สิงหาคม 2560
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, November 9, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161