ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
เลขที่หนังสือ : กค 0702/246
วันที่ : 14 มกราคม 2558
เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรก
ข้อกฎหมาย : ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๓)
ข้อหารือ           1. นางสาว ก.ได้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย และได้รับโอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ในการซื้อบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว นางสาว ก.ได้กู้ยืมเงินจากธนาคารศ.เป็นจำนวน 4,990,000 บาท ซึ่งนางสาว ก.ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรกแล้ว 1 ครั้ง ในปี 2555
          2. นางสาว ก.มีความประสงค์ที่จะทำการรีไฟแนนซ์จากธนาคาร ศ. ไปเป็น ธนาคารอื่นๆ โดยมียอดเงินที่จะทำการรีไฟแนนซ์ลดลงเหลือ 4,000,000 บาท จึงอยากทราบว่า หากทำการรีไฟแนนซ์ นางสาว ก.จะยังคงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามโครงการบ้านหลังแรกหรือไม่
แนววินิจฉัย           หากการซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนางสาว ก. เป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตน ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๒๘) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑๓) เรื่อง กำหนดวิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ลงวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นางสาว ก.ย่อมมีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตาม กฎหมายดังกล่าว หากต่อมา นางสาว ก.ได้รีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน ซึ่งเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงตัวเจ้าหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน มิได้เป็นการทำสัญญาซื้อขายบ้านพร้อมที่ดินขึ้นใหม่ และได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น นางสาว ก.ย่อมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎหมายดังกล่าวต่อไป
เลขตู้ : 78/39464
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, March 29, 2017

 
รูปมุมซ้าย
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161