ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


รายชื่อสถานพยาบาล สถานศึกษา และสถานสาธารณกุศล ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค

     จุฬาภรณ์ (80)

     จุมภฎ - พันธุ์ทิพย์ (32)

     เจริญโภคภัณฑ์ (377)

 เฉลิมพระเกียรติฯ (56)

 ช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร (108)

     ช่วยการศึกษาท้องถิ่น (63)

     ช่วยการศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม (157)

     ช่วยการศึกษาบุตรสมาชิกคุรุสภา (258)

     ช่วยการสาธารณสุขชุมชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (359)

     ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ (75)

     ช่วยคนปัญญาอ่อน (53)

     ช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง (103)

     ช่วยครูผู้ประสบภัยจากการก่อเหตุร้าย(256)

     ช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์ (259)

     ช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (41)

     ช่วยนักเรียนในฉะเชิงเทรา (295)

     ช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย (152)

     ช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจนจังหวัดพังงา (21)

     ช่วยเหลือนักเรียนขาดแคลนจังหวัดลำปาง (368)

     ช่วยเหลือเยาวชนสยาม(ธนบุรี) (143)

     ช่วยเหลือสมาชิกคุรุสภาผู้ประสบอัคคีภัยและภัยธรรมชาติ (257)

     ชีวิตใหม่ (104)

     ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (290)

     ชัยฟฤกษ์มูลนิธิ (360)

     ชัยพัฒนา (169)

 ซิเมนต์ไทย (227)

     ซำฆ้อ - ห้วยทับมอญ (274)

     ซิสเตอร์คามิลเลียนอนุสรณ์ (328)

 ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ (338)

     ดร.เทียม โชควัฒนา (212)

     ดร.สะออน ปทุมเทวาภิบาล (370)

     ดวงแก้ว (362)

     ดวงประทีป (135)

     ดำรงราชนุภาพ (119)

     เด็ก (55)

     เด็กกำพร้าอีสาน (8)

     เด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (177)

     เด็กอ่อนในสลัม (208)

 ตงฮั้วการแพทย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (320)

     ต.ม.ธ.ก. รุ่น 7 (40)

     ตาเฮอร์สยามวาลา เพื่อการศึกษา (261)

     ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (296)

     ตึกสงฆ์โรงพยาบาลอ่างทอง (65)

     ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลปทุมธานี ร.ศ. 200 (183)

 ถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา

     บรมราชชนนี (271)

     ถาวรจิตตถาวโร - วงศ์มาลัย (243)

 ทรงบุลสุข (386)

     ทวี บุณยเกต (323)

     ทะนุบำรุงพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 กระทรวงการคลัง (303)

     ทาคาฮาชิ (297)

     ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา (202)

     ท่านผู้หญิงประภาศรี เพื่อกิจการตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า (201)

     ทิสโก้เพื่อการกุศล (379)

     ทุนการศึกษาร่วมใจ (250)

     ทุนดรุณเมตตาของสมาคมสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย (263)

     ทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ (225)

     ทุนพระพุทธยอดฟ้า (137)

     ทุนเล่าเรียนหลวงกาญจนาภิเษก (282)

     ทุนศรีพฤฒา (9)

     เทสก์ เทศรังสี (235)

     เทพบำรุง (160)

     เทพอำนวย (384)

     เทียนส่องใจเพื่อคนไข้โรคลมชัก (364)

     ทองทศฯ เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ (378)

     ไทยคม (244)

     ไทยซาร์โก้เพื่อการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น (331)

     ไทย - เยอรมัน เพื่อการพัฒนา (175)

     ไทยรัฐ (365)

 ธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (174)

     ธารน้ำใจ (112)

 นพรัช - รัตนโกสินทร์ (293)

     นายประจักษ์ และนางสาลี คนตรง (390)

     นริศรานุวัดติวงศ์ (229)

 บำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมวัดคูหาสวรรค์ (134)

     บำรุงขวัญทหาร ตำรวจ อาสาสมัครชายแดน (73)

     บุญสงเคราะห์ผักไห่ (156)

     บูรณะชนบทแห่งประเทศไทย (67)

     เบญจมบพิตร (68)

     เบญจมราชรังสฤษฎิ์ (349)

หน้าที่        [2]       3       4       5      6  

clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, May 17, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161