ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผลรูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

ตารางคำนวณค่าแห่งอาคารหรือโรงเรือนที่เจ้าของที่ดินได้รับ (ป.1/2526)

จำนวนปี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ร้อยละของมูลค่า 95.0 90.2 85.7 81.4 77.4 73.5 69.8 66.3 63.0 59.9 56.9 54.0 51.3 48.8 46.4 44.0 41.8 39.7 37.7 35.8

        คำว่า "มูลค่าอาคารหรือโรงเรือน" หมายความว่า ราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับอาคารหรือ โรงเรือนนั้น และเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีเงินได้
ในกรณีดังกล่าวราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ได้รับอาคารหรือโรงเรือนนั้น ให้ถือราคาทุนที่แท้จริงของอาคารหรือโรงเรือนในวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์clear-gif

Level Double-A conformance, W3C-WAI Web Content Accessibility  Guidelines 2.0

Last update :
 Tuesday, May 17, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


   
 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161