ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Gallery : ประมวลภาพ  
   

 

กรมสรรพากรให้บริการรับยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90, 91 ข้าราชการในพระองค์ 904

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ รองอธิบดีกรมสรรพากร
เยี่ยมชมการให้บริการรับยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2561
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ข้าราชการฝ่ายทหาร ข้าราชการฝ่ายตำรวจ และข้าราชการฝ่ายพลเรือน
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
ซึ่งมีความประสงค์ให้ข้าราชการในพระองค์ 904 ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการทั่วไป
โดยมี พลโท พิชิต อ่อนอินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
พลตรี พงษ์ศักดิ์ เปรมทองสุข ผู้อำนวยการกองกำลังพลปฏิบัติการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
กรมฝ่ายเสนาธิการ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
และนางสาวนภาพร พิทักษ์ผล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ณ โรงละครสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562

 

รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01  
   
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, March 11, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161