ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปเส้นประเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปเส้นประห้องข่าวรูปเส้นประบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปเส้นประความรู้เรื่องภาษีรูปเส้นประบริการข้อมูลรูปเส้นประอ้างอิงรูปเส้นประFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Gallery : ประมวลภาพ  
   

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “RD Digital Government – Data Analytics”

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการกอง
สรรพากรภาค ผู้ตรวจราชการ และหัวหน้ากลุ่ม เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“RD Digital Government – Data Analytics” ภายใต้นโยบายปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการจัดเก็บภาษี และยกระดับ
การให้บริการ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกมาใช้ในการบริหาร
การจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรทุกกระบวนงาน การสัมมนาจัดขึ้นระหว่างวันที่
7-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล พัทยา รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร และผู้เข้าสัมมนาได้ร่วมกิจกรรม "CSR ปลูกปะการังเทียม"
ณ ค่ายฝึกอบรมทัพเรือภาค 1 (ส่วนแยก) ค่ายเจษฎามหาราชเจ้า จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
รูปภาพ 01 รูปภาพ 01
   
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Thursday, June 13, 2019

 
รูปมุม
หน้าหลักรูปเส้นประEnglishรูปเส้นประแผนผังเว็บไซต์รูปเส้นประแนะนำเว็บไซต์รูปเส้นประติดต่อกรมสรรพากรรูปเส้นประ


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161