ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
  ประกาศกรมสรรพากร 

  คำแนะนำ วิธีการ Download แบบพิมพ์

  คำแนะนำ เกี่ยวกับปัญหาการใช้งานแบบพิมพ์

  Download แบบแสดงรายการภาษี

  Download แบบคำร้อง/คำขอ

         ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

         เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

         ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษาอังกฤษ

         ภาษีมูลค่าเพิ่ม

         ภาษีเงินได้นิติบุคคล

         ภาษีธุรกิจเฉพาะ

         ภาษีมูลค่าเพิ่ม

         ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

         ภาษีธุรกิจเฉพาะ

         หนังสือรับรองเพื่อการรัษฏากรเป็นภาษาอังกฤษด้วยระบบงานคอมพิวเตอร์

         ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

         สนง. ปฏิบัติการภูมิภาค ROH

     bullet    ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

         ศูนย์กลางการจัดหาสินค้า เพื่อการผลิตระหว่างประเทศ

     bullet    อากรแสตมป์

         อากรแสตมป์

        

         อื่นๆ

clear-gif
clear-gif
Last update :
 Friday, December 23, 2011

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์