ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
รูปภาพตกแต่งเกี่ยวกับกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่งห้องข่าวรูปภาพตกแต่งบริการอิเล็กทรอนิกส์รูปภาพตกแต่งความรู้เรื่องภาษีรูปภาพตกแต่งบริการข้อมูลรูปภาพตกแต่งอ้างอิงรูปภาพตกแต่งFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


 

      bullet  หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
     
     
 1. เรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ
 2. ออกใบกำกับภาษี
 3. 2.1 ผู้มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
  2.2 การออกใบกำกับภาษีด้วยกระดาษ
  2.3 การออกใบกำกับภาษีด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 4. จัดทำรายงานตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้แก่
 5. 3.1 รายงานภาษีซื้อ
  3.2 รายงานภาษีขาย
  3.3 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ
 6. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม
  ช่องทางการยื่น
 7. 4.1 การยื่นแบบฯและชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต
  4.2 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา
  4.3 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่ธนาคารพาณิชย์ไทย
  4.4 การยื่นแบบฯและชำระภาษีที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ 1-5 และสำนักงานสรรพสามิตสาขาสำหรับผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ต้อง
        เสียทั้งภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4.5 การยื่นแบบใบขนสินค้าขาเข้าและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมกับการชำระอากรขาเข้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร ณ ด่านศุลกากรที่มีการนำเข้า
        สินค้าสำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้นำเข้าที่นำเข้าสินค้า
     
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Wednesday, May 11, 2016

 
หน้าหลักรูปภาพตกแต่งEnglishรูปภาพตกแต่งแผนผังเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งแนะนำเว็บไซต์รูปภาพตกแต่งติดต่อกรมสรรพากรรูปภาพตกแต่ง


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161