ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


Untitled Document
อนุสัญญาภาษีซ้อนที่มีผลบังคับใช้แล้ว
ประเทศ
อนุสัญญา
มีผลบังคับใช้
ปีภาษี
ที่มีผลบังคับใช้
หมายเหตุ
แผนที่
1
 กัมพูชา
Download PDF Cambodia
26 ธ.ค. 2560 1 ม.ค. 2561  
2
 เกาหลีใต้
Download PDF Korea
29 มิ.ย. 2550 1 ม.ค. 2551  

 

ดูภาพขยาย Asia

ดูภาพขยาย Africa

ดูภาพขยาย Australia

ดูภาพขยาย Europe

ดูภาพขยาย South America

3
 แคนนาดา
Download PDF Canada
16 ก.ค. 2528 1 ม.ค. 2528  
4
 คูเวต
Download PDF Kuwait
25 เม.ย. 2549 1 ม.ค. 2550  
5
 จีน
Download PDF China
29 ธ.ค. 2529 1 ม.ค. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดยทางหนังสือ
6
 ชิลี
Download PDF Chile
5 พ.ค. 2553 1 ม.ค. 2554  
7
 เชค
Download PDF Czech
14 ส.ค. 2538 1 ม.ค. 2539  
8
 เซเซลส์
Download PDF Seychelles
13 มี.ค. 2549 1 ม.ค. 2550  
9
 ไซปรัส
Download PDF Cyprus
4 เม.ย. 2543 1 ม.ค. 2544  
10
 ญี่ปุ่น
Download PDF Japan
30 ส.ค. 2533 1 ม.ค. 2534  
11
 เดนมาร์ก
Download PDF Denmark
12 ก.พ. 2542 1 ม.ค. 2543 อนุสัญญาฉบับเดิมมีผลทางภาษี
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2542
12
 ไต้หวัน
Download PDF Taipei
19 ธ.ค. 2555 1 ม.ค. 2556  
13
 ตุรกี
Download PDF Turkey
13 ม.ค. 2548 1 ม.ค. 2549  
14
 ทาจิกิสถาน
Download PDF TAJIKISTAN
23 ธ.ค. 2556 1 ม.ค. 2557  
15
 นอร์เวย์
Download PDF Norway
29 ธ.ค. 2546 1 ม.ค. 2547 อนุสัญญาฉบับเดิมมีผลทางภาษี
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546

Income Tax Liability for Pensionersภาษีเงินได้จากเงินบำนาญ
16
 นิวซีแลนด์
Download PDF Newzealand
14 ธ.ค. 2541 1 ม.ค. 2542  
17
 เนเธอร์แลนด์
Download PDF Netherland
9 มิ.ย. 2519 1 ม.ค. 2519  
18
 เนปาล
Download PDF Nepal
14 ก.ค. 2541 1 ม.ค. 2542  
19
 บาเรนห์
Download PDF Bahrain
27 ธ.ค. 2546 1 ม.ค. 2547  
20
 บังคลาเทศ
Download PDF Bangladesh
9 ก.ค. 2541 1 ม.ค. 2542  
21
 บัลแกเรีย
Download PDF Bulgaria
13 ก.พ. 2544 1 ม.ค. 2545  
22
 เบลเยี่ยม
Download PDF Belgium
28 ธ.ค. 2523 1 ม.ค. 2523  
23
 เบลารุส
Download PDF Belarus
2 ก.ย. 2549 1 ม.ค. 2550 กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งถึงกรมสรรพากรลงวันที่ 26 ก.ย. 2557
24
 ปากีสถาน
Download PDF Pakistan
7 ม.ค. 2524 1 ม.ค. 2522  
25
 โปแลนด์
Download PDF Poland
13 พ.ค. 2526 1 ม.ค. 2526  
26
 ฝรั่งเศส
Download PDF France
29 ส.ค. 2518 1 ม.ค. 2518 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 29 ส.ค. 18
แก้ไขเพิ่มเติมโดยทางหนังสือ

Download PDF France remark
27
 พม่า
Download PDF Myanmar
15 ส.ค. 2554 1 ม.ค. 2555  
28
 ฟินแลนด์
Download PDF Finland
26 ก.พ. 2529 1 ม.ค. 2530  
29
 ฟิลิปปินส์
Download PDF Philippines
11 เม.ย. 2526 1 ม.ค. 2526  
29.1
 ฟิลิปปินส์
Download PDF Philippines
5 มี.ค. 2561 1 ม.ค. 2562  
30
 มอริเซียส
Download PDF Mauritius
10 มิ.ย. 2541 1 ม.ค. 2542  
31
 มาเลเซีย
Download PDF Malaysia
2 ก.พ. 2526 1 ม.ค. 2526  
32
 ยูเครน
Download PDF Ukrain
24 พ.ย. 2547 1 ม.ค. 2548  
33
 เยอรมัน
Download PDF Germany
4 ธ.ค. 2511 1 ม.ค. 2510  
34
 รัสเซีย
Download PDF Russian
15 ม.ค. 2552 1 ม.ค. 2553  
35
 โรมาเนีย
Download PDF Romania
13 เม.ย. 2540 1 ม.ค. 2541 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 มิ.ย. 41
36
 ลักเซมเบอร์ก
Download PDF Luxembourg
22 มิ.ย. 2541 1 ม.ค. 2542  
37
 ลาว
Download PDF Lao
23 ธ.ค. 2540 1 ม.ค. 2541  
38
 เวียตนาม
Download PDF Vietnam
31 ธ.ค. 2535 1 ม.ค. 2536  
39
 ศรีลังกา
Download PDF Srilanka
12 มี.ค. 2533 1 ม.ค. 2534  
40
 สเปน
Download PDF Spain
16 ก.ย. 2541 1 ม.ค. 2542  
41
 สวิสเซอร์แลนด์
Download PDF Switzerland
19 ธ.ค. 2539 1 ม.ค. 2540  
42
 สวีเดน
Download PDF Sweden
26 ก.ย. 2532 1 ม.ค. 2533  
43
 สหรัฐอเมริกา
Download PDF America
15 ธ.ค. 2540 1 ม.ค. 2541  
44
 สิงค์โปร์
Download PDF Singapore
15 กุมภาพันธ์ 2559 1 ม.ค. 2560  (ฉบับแก้ไข)
45
 สโลเวเนีย
Download PDF Slovenia
4 พ.ค. 2547 1 ม.ค. 2548  
46
 ออสเตรเลีย
Download PDF Australia
27 ธ.ค. 2532 1 ม.ค. 2533  
47
 ออสเตรีย
Download PDF Austria
1 ก.ค. 2529 1 ม.ค. 2529  
48
 อังกฤษ และไอร์แลนด์เหนือ
Download PDF England
20 พ.ย. 2524 1 ม.ค. 2524  
49
 อาร์เมเนีย
Download PDF Armenia
12 พ.ย. 2545 1 ม.ค. 2546  
50
 อิตาลี
Download PDF Italy
31 พ.ค. 2523 1 ม.ค. 2521 แก้ไขเพิ่มเติมโดยทางหนังสือ
51
 อินเดีย
Download PDF India
5 ม.ค. 2559 1 ม.ค. 2560  (ฉบับแก้ไข)
52
 อินโดนีเซีย
Download PDF Indonesia
23 ต.ค. 2546 1 ม.ค. 2547  
53
 อิสราเอล
Download PDF Isarel
24 ธ.ค. 2539 1 ม.ค. 2540  
54
 อุซเบกิสถาน
Download PDF Uzbekistan
21 ก.ค. 2542 1 ม.ค. 2543 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 ก.พ. 2544
55
 อามิเรตส์
Download PDF Emirates
28 ธ.ค. 2543 1 ม.ค. 2544  
56
 เอสโตเนีย
Download PDF south africa
23 ธ.ค. 2556 1 ม.ค. 2557  
57
 แอฟริกาใต้
Download PDF south africa
27 ส.ค. 2539 1 ม.ค. 2540  
58
 โอมาน
Download PDF Oman
27 ก.พ. 2547 1 ม.ค. 2548  
59
 ไอร์แลนด์
Download PDF Hungary
11 มี.ค. 2558 1 ม.ค. 2559  
60
 ฮังการี
Download PDF Hungary
16 ต.ค. 2532 1 ม.ค. 2533  
61
 ฮ่องกง
Download PDF Hongkong
7 ธ.ค. 2548 1 ม.ค. 2549  
                                                         ดูภาพขยาย North America
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update : Tuesday, May 22, 2018

 
หน้าหลักEnglishแผนผังเว็บไซต์แนะนำเว็บไซต์ติดต่อกรมสรรพากร


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161