กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง “ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้อง ตาม พ.ร.ก. ยกเว้นฯ พ.ศ. 2558”
โดยจะจัดสัมมนาในวันที่ 1 มีนาคม 2558 เวลา 09.00 น. - 16.15 น. (จำนวน 4 รอบ รอบละ 500 ที่นั่ง)  
 รายละเอียดรอบเวลา   ดังนี้
- รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 10.30 น.
- รอบที่ 2 เวลา 10.45 - 12.15 น.
- รอบที่ 3 เวลา 13.00 - 14.30 น.
- รอบที่ 4 เวลา 14.45 - 16.15 น.
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้นที่ 2 อาคารกรมสรรพากร

ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทัน การสัมมนานี้ กรมสรรพากรจัดให้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้

ขณะนี้ไม่สามารถจองอบรม สัมนาได้

 

         

 

 

 
 
Last Update : 13/08/2558