กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนาภาษีเรื่อง “จัดทำบัญชีอย่างไร...ให้เป็นธรรมกับผู้เสียภาษี”
โดยจะจัดสัมมนาในวันที่ 1, 5-6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (จำนวน 6 รอบ)  
 รายละเอียดรอบเวลา   ดังนี้
- รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.
(การสัมมนาใน วันที่ 1, 5-6 กรกฎาคม 2559 ใช้รอบเวลาเดียวกันทั้งหมด)
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร
โทร 02-272-9529, 02-272-9530

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ไม่มีที่นั่งเสริมให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ทำการสำรองที่นั่ง หรือสำรองที่นั่งไม่ทัน การสัมมนานี้ กรมสรรพากรจัดให้ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
และ ไม่สามารถนับเป็นชั่วโมงการอบรมของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ได้

 

 
 
Last Update : 13/08/2558