กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนา เรื่อง “ก้าวทันกฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา”
โดยจะจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (จำนวน 4 รอบ)  
 รายละเอียดรอบเวลา   ดังนี้
- รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.
(การสัมมนาใน วันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 ใช้รอบเวลาเดียวกันทั้งหมด)
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร
โทร 02-272-9639, 02-272-9529, 02-272-9530


สามารถค้นหาและพิมพ์บัตรเข้าร่วมสัมมนาได้โดย Click ที่นี่