กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

กรมสรรพากรจัดให้มีการสัมมนา e-Payment ตอน “เอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กับภาษีสรรพากร”
โดยจะจัดสัมมนาระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (จำนวน 8 รอบ)  
 รายละเอียดรอบเวลา   ดังนี้
- รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.
(การสัมมนาใน วันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2559 ใช้รอบเวลาเดียวกันทั้งหมด)
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร
โทร 02-272-9639, 02-272-9529, 02-272-9530


ขณะนี้ที่นั่งสัมมนาเต็มแล้ว ไม่สามารถสำรองที่นั่งได้

สามารถค้นหาและพิมพ์บัตรเข้าร่วมสัมมนาได้โดย Click ที่นี่