กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

เอกสารสัมมนา สำหรับรอบวันที่ 23 และ 25 ม.ค. 61 :  download

เอกสารสัมมนา สำหรับรอบวันที่ 24 และ 26 ม.ค. 61 :  download

สามารถค้นหาและพิมพ์บัตรเข้าร่วมสัมมนาได้โดย Click ที่นี่