กำหนดการจัดสัมมนาภาษีอากร

เรื่อง “เตรียมความพร้อมก่อนยื่น ภ.ง.ด. 51”
จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (จำนวน 6 รอบ)  
 รายละเอียดรอบเวลา   ดังนี้
- รอบที่ 1 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- รอบที่ 2 เวลา 13.00 - 16.00 น.
(การสัมมนาใน วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ใช้รอบเวลาเดียวกันทั้งหมด)
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมสรรพากร
โทร 02-272-9639, 02-272-9529, 02-272-9530


เอกสารสัมมนา:  download

สามารถค้นหาและพิมพ์บัตรเข้าร่วมสัมมนาได้โดย Click ที่นี่