เมนูปิด

สรรพากรภาค ๔ มอบรางวัลในโครงการ "RD TikTok Contest ๒๐๒๓"

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ สรรพากรภาค ๔ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในโครงการ "RD TikTok Contest ๒๐๒๓" ระยะเวลาการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่มคือ กลุ่มภาษีเป็นเรื่องง่าย และกลุ่มมิจฉาชีพ โดยให้ส่งคลิปทางช่องทาง TikTok "Aloha OneRD" โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท Top Like กลุ่มภาษีเป็นเรื่องง่าย ในการนี้ นายนิรันดร์ ประจวบเหมาะ ได้กล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง และมอบประกาศนียบัตรและเหรียญรางวัลแก่เจ้าหน้าที่

@alohaonerd เสียภาษีถูกต้องวันนี้ ไม่มีภาษีย้อนหลังวันหน้า #ภาษีเป็นเรื่องง่าย #OneRd #ภาษีสรรพากร  #กรมสรรพากร #rdtiktokcontest2023 #อย่าปิดกั้นการมองเห็น ♬ ทรงอย่างแบด (Bad Boy) (Main) - Paper Planesปรับปรุงล่าสุด: 21-02-2024