เมนูปิด

รำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และงานรำลึกรัชกาลที่ 9 พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง

 นางณัฐกานต์ ปาณชู สรรพากรพื้นที่อ่างทอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน “รำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 และงานรำลึกรัชกาลที่ 9 พระบารมีปกเกล้าชาวอ่างทอง” ประจำปี 2566 ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2566 บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ประชาชนชาวจังหวัดอ่างทอง ณ เวทีหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองปรับปรุงล่าสุด: 21-02-2024