เมนูปิด

13 ตุลาคม 2566 วันนวมินทรมหาราชา

เวลา 07.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ หลังจากนั้น ถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรจากนั้นประธานในพิธีได้นำทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ต่อมาได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บริเวณริมท่าแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 เป็นการแสดงออกถึง ความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดการครองราชย์ 70 ปี ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ ทรงอุทิศพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติตลอดมา

เวลา 15.00 น. ณ ศาลาเนกขัมมะ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง นายพิริยะ ฉันทดิลก ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานฆราวาสในพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน "วันนวมินทรมหาราช" พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทั้งนี้ เนื่องในโอกาส “วันนวมินทรมหาราช” 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคต ครบรอบ 7 ปี หรือเรียกว่า “สัตตมวรรษ” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอมหาเถรสมาคมให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยปรับปรุงล่าสุด: 21-02-2024