เมนูปิด

กรมสรรพากรแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ โทรศัพท์แอบอ้างชื่อ “กรมสรรพากร”

          กรมสรรพากรแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ โทรศัพท์แอบอ้างชื่อ “กรมสรรพากร” แจ้งว่าเป็นผู้มีหนี้ภาษีอากรค้างชำระกับกรมสรรพากรให้รีบดำเนินการชำระภาษีที่ค้างโดยเร็ว กรมสรรพากร ขอยืนยันว่าไม่มีนโยบายติดตามหนี้ภาษีอากรค้างทางโทรศัพท์…ปรับปรุงล่าสุด: 28-10-2022