เมนูปิด

กรมสรรพากรช่วยบรรเทาภาระแก่ผู้ประกอบการ ขยายเวลาหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการซื้อชุดตรวจ ATK ให้พนักงานหรือลูกจ้าง

กรมสรรพากรช่วยบรรเทาภาระแก่ผู้ประกอบการ ขยายเวลาหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า สำหรับการซื้อชุดตรวจ ATK ให้พนักงานหรือลูกจ้าง

  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
  • ซื้อชุดตรวจโควิด - 19 แบบเร่งด่วน (Antigen Test Kit)
  • สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างปรับปรุงล่าสุด: 28-10-2022