เมนูปิด

สท.พระนครศรีอยุธยา 1 ถวายเทียนพรรษา และปลูกต้นไม้ เนืองในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ

         สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 นำโดยนางศศิมา บุณย์สวัสดิ์ สรรพากรพื้นที่สรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมถวายเทียนจํานําพรรษา และปลูกต้นไม้ เนืองในวันวิสาขบูชา และวันต้นไม้แห่งชาติ 
         วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ ปรับปรุงล่าสุด: 28-10-2022