เมนูปิด

ประมวลภาพ “กิจกรรมรักษาสุขภาพกาย สลายไขมัน” โดยสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1

          นายมานะ มณีงาม สรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา เข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันรักษาสุขภาพกายสลายไขมัน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
          ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังก่อให้เกิดผลหลักคือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสภาพจิตใจสดชื่นแจ่มใส สร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้อย่างดีปรับปรุงล่าสุด: 24-06-2022