เมนูปิด

ประมวลภาพพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
 3 มิถุนายน 2565
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า เหล่าข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1ปรับปรุงล่าสุด: 24-06-2022