เมนูปิด

แจ้งปิดสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว 5-6 พ.ค. 2565

              เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 จำนวน 4 ราย และวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 พบว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานติดเชื้อเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 รายและส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เหลือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
              จึงขอปิดให้บริการ 2 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 5 และวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และให้เจ้าหน้าที่กักตัวตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565
              ทั้งนี้ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคกยังเปิดให้บริการตามปกติ

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 1 ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นปรับปรุงล่าสุด: 24-06-2022