เมนูปิด

โครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายเกรียงศักดิ์ จุลานุพันธ์ สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย และการอพยพหนีไฟ โดยคณะครูฝึกจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองท่าข้าม อ.พุนพิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 เลขที่ 2/8 ถ.มุ่งพัฒนา ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีปรับปรุงล่าสุด: 02-08-2022