เมนูปิด

สุขสันต์วันสงกรานต์สีบสานประเพณีไทยประจำปี 2565

วันที่ 12 เมษายน 2565 สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 จัดกิจกรรม "สุขสันต์วันสงกราน์สีบสานประเพณีไทยประจำปี 2565" สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร นายเกรียงศักดิ์ จุลานุพันธ์ สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 และเจ้าหน้าที่ครบเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ #สรรพากรร่วมใจ ใช้ผ้าไทย สวมใส่แล้วดูดีปรับปรุงล่าสุด: 02-08-2022