เมนูปิด

ประมวลภาพ ท่านสรรพากรภาค ๑๒ ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

ประมวลภาพ ท่านสรรพากรภาค ๑๒ ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐

ประมวลภาพ ท่านสุรศักดิ์ รักษ์สุจิตรัตน์ สรรพากรภาค ๑๒ ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐
ร่วมกับข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง สำนักงานสรรพากรภาค ๑๒
ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานสรรพากรภาค ๑๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021