เมนูปิด

ประมวลภาพ ทำบุญ ๑ เดือนเกิด ๑ สังฆทาน

ประมวลภาพ ทำบุญ ๑ เดือนเกิด ๑ สังฆทาน

ประมวลภาพ ทำบุญ ๑ เดือนเกิด ๑ สังฆทาน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพากรภาค ๑๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ปรับปรุงล่าสุด: 11-10-2021