ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ดาวน์โหลดแบบพิมพ์
กรุณาเลือกปีภาษี
space

 

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล

 
ปีภาษี 2552
ลำดับ
ชื่อย่อ
ชื่อเต็ม ดาวน์โหลด
1.
-
ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552 Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file ถึงเวลายื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552
2.
ภ.ง.ด. 51
รอบฯ ปี 2552
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.51 รอบฯปี 2552 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ ภ.ง.ด.51 รอบปีฯ 2552
3.
คำแนะนำ
รอบฯ ปี 2552
วิธีกรอกแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 รอบฯปี 2552 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file วิธีกรอกแบบ ภ.ง.ด.51 รอบปีฯ 2552
4.
ภ.ง.ด. 54
รอบฯ ปี 2552
แบบยื่นรายการนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจำหน่ายเงินกำไรตามมาตรา 70 และ 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร Click เพื่อดาวน์โหลด pdf file แบบ ภ.ง.ด.54 รอบฯปี 2549 Click เพื่อดาวน์โหลด zip file แบบ  ภ.ง.ด.54
 
หากเครื่องไม่มีโปรแกรม Acrobat สามารถคลิกที่นี่ เพื่อ Download โปรแกรม ==> Click เพื่อดาวน์โหลด Acrobat Reader 8.0
space
Last Update : Monday, July 20, 2009