ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
บริการอย่างเป็นมิตร เพื่อนคู่คิดทางภาษี


  สื่อสาส์น...จากใจ RD Call Center 1161
  Web Chat
  ตารางสรุปการหักลดหย่อนและยกเว้นภาษีเพื่อการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับปีภาษี 2554
  สรรพากร Call Center รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
  RD Call Center ขยายเวลการให้บริการ
  "คำถาม Hot Hit ! "
  "ขอคืนเงินภาษี" มีคำตอบ
  การยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ผ่านอินเตอร์เน็ต ปี 2553
  โค้งสุดท้าย! ซื้อ RMF/LTF ประหยัดภาษี ปี2553
  เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
  สารพันปัญหา "ค่าลดหย่อน"
  เตือนเรื่องค่าปรับ กรณียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เมื่อพ้นกำหนดเวลา
     
     
     
 
clear-gif
Last update :
 Wednesday, September 25, 2013

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์