ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 

space
 ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร (สรรพากร Call Center โทรครั้งละ 3 บาท ทั่วไทย)

**เฉพาะผู้ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)**

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2272-8000  ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 18.00 น. ทุกวันทำการ
ให้บริการข้อมูลสรรพากรทางโทรศัพท์แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนทั่วไป

เฉพาะเดือน มีนาคม 2552 ขยายเวลาการให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.
วันเสาร์ ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.
Web Chat ให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ทุกวันทำการ 

   
 

ทั้งนี้ ท่านสามารถรับฟังข้อมูลอัตโนมัติ และรับเอกสารทางโทรสาร ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรครั้งละ 3 บาท ทั่วไทย เฉพาะผู้ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หากใช้โทรศัพท์ของระบบอื่น อัตราค่าบริการจะคิดตามอัตราของระบบนั้นๆ

 
space
Last Update : Monday, February 16, 2009