ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
เกี่ยวกับกรมสรรพากรห้องข่าวบริการอิเล็กทรอนิกส์ความรู้เรื่องภาษีบริการข้อมูลอ้างอิงFAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
ผลการจัดเก็บภาษี
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
Web Services
บริการค้นหาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี


รายชื่อและเลขประจำตัวผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 378 /2543
แบบแจ้งการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร
รายชื่อและเลขประจำตัวผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์
เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร (จัดเรียงลำดับตามชื่อ)
clear-gif
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30 สิงหาคม  2556
[จัดเรียงตามเลขประจำตัว]
clear-gif
รายชื่อผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ของกรมสรรพากร
และเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์
       
ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อผู้ประกอบการ เลขประจำตัว
1 บริษัท 662 ซิสเต็มส์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 356
2 บริษัท กระจกสยามการ์เดียน จำกัด 296
3 บริษัท กริฟฟอน จำกัด 2
4 บริษัท กรุงเทพซากุระ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 233
5 นาย กวีวุฒิ  เจ็งเจริญ 360
6 บริษัท ก็อปปี้ไร้ท์ จำกัด 167
7 บริษัท การบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 342
8 บริษัท ก้าวเคียงกัน จำกัด 469
9 บริษัท เกสรี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 320
10 บริษัท แกรนด์ ลีนุกซ์ โซชูชั่น จำกัด 512
11 บริษัท โกลเดนเกท คอมพิวเตอร์ จำกัด 3
12 บริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์แพ็คเกจ จำกัด 168
13 บริษัท ครีเอ็นเทค จำกัด 4
14 บริษัท คลาวด์เมท จำกัด (ชื่อเดิม บ.ไซเจ็น เลิร์นนิ่ง เซนเตอร์ จำกัด) 477
15 บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 5
16 บริษัท คอมพ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 176
17 บริษัท คอมพิวเซอร์วิส พันธุ์ทิพย์ จำกัด 204
18 บริษัท คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 6
19 บริษัท คอมพิวเตอร์ พอยท์ (ประเทศไทย) จำกัด 7
20 บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทิเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด 8
21 บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด 9
22 บริษัท คอมพิวเตอร์คอนเซ็ปต์ จำกัด 397
23 บริษัท คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอนซัลทิง จำกัด 177
24 บริษัท คอมพิวเตอร์แมน จำกัด  10
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ไลเบรริ  193
26 บริษัท คอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซส  จำกัด 339
27 บริษัท คอมพิวเทคไมโครซอฟท์แวร์ จำกัด  452
28 บริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด  11
29 บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด 306
30 บริษัท คอมพิวเมชั่น จำกัด 222
31 บริษัท คอมเพล็กซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด 12
32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมแพท 498
33 บริษัท คอมเมอร์เชียลซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 301
34 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 275
35 บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าด (ประเทศไทย) จำกัด  251
36 บริษัท คิว เอ ดี ไอแอนด์ไอ จำกัด 387
37 บริษัท คิวอาร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 13
38 บริษัท คิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จำกัด 525
39 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด 371
40 บริษัท คูเปอร์ แอนด์ ลีแบรนด์ แอสโซซิเอท จำกัด 15
41 บริษัท เค วี เค จำกัด  16
42 บริษัท เค เอ็ม ซี อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 325
43 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนไมโครซิสเต็มส์  196
44 บริษัท เคร์ล คอมพิวเตอร์ จำกัด 1
45 บริษัท เคล็กสเพิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด 17
46 บริษัท เคอร์เนล คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 184
47 บริษัท เคอร์เนล โซลูชั่น จำกัด 185
48 บริษัท เคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด 511
49 บริษัท เคิร์ช จำกัด 336
50 บริษัท เคี่ยนหงวน คอมเมอร์เชียน จำกัด  18
51 บริษัท เคี่ยนหงวนวิสาหกิจ จำกัด 245
52 บริษัท แคสคอม จำกัด 475
53 บริษัท โคแมนชี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 328
54 บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 437
55 บริษัท จักรวาล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด  19
56 บริษัท จาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด 181
57 บริษัท จูปิเตอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 454
58 บริษัท เจ เอส จี  จำกัด 430
59 บริษัท เจนคอมพ์ จำกัด 389
60 บริษัท เจนเม็กซ์ โซลูชั่นส์  จำกัด 426
61 บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด 255
62 บริษัท ฉวนไท่ จำกัด 514
63 บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 20
64 บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 299
65 บริษัท เช็คพอยต์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด 449
66 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 278
67 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อีดีพี 346
68 บริษัท ซอฟต์ ซิสเต็มส์ จำกัด 21
69 บริษัท ซอฟต์โปรดัคท์ จำกัด 178
70 บริษัท ซอฟต์แพ็ค จำกัด 231
71 บริษัท ซอฟต์เวฟ จำกัด 23
72 บริษัท ซอฟต์แวร์ ซัพพลาย จำกัด 273
73 บริษัท ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด 24
74 บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 (นอร์ธเทอร์น) จำกัด 221
75 บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด 22
76 บริษัท ซอฟท์คอนโทรล จำกัด 450
77 บริษัท ซอฟท์เวิร์ค (1993) จำกัด 209
78 บริษัท ซอฟท์แวร์ มิชชั่น จำกัด 25
79 บริษัท ซอฟท์แวร์ดีไซน์ จำกัด 347
80 บริษัท ซอฟท์แวร์เปอร์เซ็ปชั่น จำกัด 188
81 บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์  จำกัด 444
82 บริษัท ซันคัลเลอร์ โอ.เอ จำกัด 354
83 บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 26
84 บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด  27
85 บริษัท ซิคนิฟาย จำกัด 507
86 บริษัท ซิตี้ซอฟท์ จำกัด 455
87 บริษัท ซินเนอร์จิเนียริ่ง จำกัด  28
88 บริษัท ซิโนเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 31
89 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 310
90 บริษัท ซิสเต็ม คิคากุ จำกัด 359
91 บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด 210
92 บริษัท ซิสเทกซ์ อินโฟโปร จำกัด 29
93 บริษัท ซิสไอคอน จำกัด 300
94 บริษัท ซี ดี จี ซิสเต็มส์ จำกัด 32
95 บริษัท ซี พี ซิสเต็มส์ จำกัด 33
96 บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 448
97 บริษัท ซีคอม จำกัด  34
98 บริษัท ซีเนียร์ ซิสเต็ม จำกัด 326
99 บริษัท ซีเนียร์คอม จำกัด 322
100 บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 518
101 บริษัท ซีโนบริต จำกัด 30
102 บริษัท ซีพี ซอฟต์แวร์ 1994 จำกัด  223
103 บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด 460
104 บริษัท ซีเอช อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 35
105 บริษัท ซีเอสเอ็น จำกัด 242
106 บริษัท ซีเอสเอสแอล จำกัด 36
107 บริษัท ซีแอล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 246
108 บริษัท ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 424
109 บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด 505
110 บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด 225
111 บริษัท แซคโซลูชั่น จำกัด 235
112 บริษัท แซดไดเร็คทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 433
113 บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด 286
114 บริษัท ไซเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด 213
115 บริษัท ไซมิกซ์ เอเชีย จำกัด  (ยกเลิก) 207
116 บริษัท ไซแมท ซิสเต็มส์ จำกัด 364
117 บริษัท ณัฐซอฟท์  จำกัด 438
118 บริษัท ดอทลายน์ จำกัด 165
119 บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด 38
120 บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด 500
121 บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 201
122 บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) 40
123 นาย ดำรงค์  ตั้งสถาเจริญพร 369
124 บริษัท ดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 41
125 บริษัท ดิจิตอล อีควิบเม้นท์ จำกัด 42
126 บริษัท ดิจิตอล เอ็กซ์พีเรียนส์ แอนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด 465
127 บริษัท ดิไอเดีย คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 163
128 บริษัท ดี ที เอส (ไทย) จำกัด 214
129 บริษัท ดีซายน์ แล็บ จำกัด 399
130 บริษัท ดีทีซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 43
131 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด 416
132 บริษัท เดต้าเอ๊กซ์เพรส จำกัด 39
133 บริษัท เดอะเพาเวอร์สเตชั่น จำกัด 203
134 บริษัท เดอะแวลลู ดาต้า จำกัด 44
135 บริษัท เดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด 241
136 บริษัท แดนซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด 353
137 บริษัท ไดนามิค คอมพิวเตอร์ จำกัด 45
138 บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด 332
139   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 451
140 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 343
141 บริษัท ไตรคอมซิสเต็มส์ จำกัด 335
142 บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด 510
143 บริษัท ทริลเลี่ยน ไบทส์ จำกัด 249
144 บริษัท ทรีไอ อินโฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด 492
145 บริษัท ทาส์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด 46
146 บริษัท ที เอส ดี ซอฟท์แวร์ คอนซัลเท้นท์ จำกัด 334
147 บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแทนส์  จำกัด 47
148 บริษัท ที.เอ.พี.94 ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 202
149 บริษัท ที.เอ็น.-นิกซ์ดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 200
150 บริษัท ทีซี ซอฟท์แวร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 216
151 บริษัท ทีพีเอ็น คอนซัลแทนท์ แอนด์ โซลูชั่น 421
152 บริษัท ที-วิน ซิสเต็ม จำกัด 266
153 บริษัท ทีแอนด์เอฟ บิวซิเนส จำกัด 48
154 บริษัท เทคแคร์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด 49
155 บริษัท เทคโซน  จำกัด 230
156 บริษัท เทคทูร่า (ประเทศไทย) จำกัด 459
157 บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด 50
158 บริษัท เทคโนโลยี่ซัพพลาย จำกัด 51
159 บริษัท เทรลลีส เซอร์วิส จำกัด 407
160 บริษัท เทรินคีย์ ซิสเต็ม จำกัด 355
161 บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 292
162 บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 293
163 บริษัท บริษัท เทิร์นออนเทค (เอเซีย) จำกัด 516
164 บริษัท แทนเด็ม คอมพิวเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ด จำกัด 363
165 บริษัท โทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 358
166 บริษัท โทโย บิสซิเนส เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 442
167 บริษัท ไทย ซิสลาโบ จำกัด 441
168 บริษัท ไทยการ์เมนท์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 236
169 บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด 279
170 บริษัท ไทยซอฟท์ จำกัด 52
171 บริษัท ไทยดีบีมี จำกัด 274
172 บริษัท ไทยทัศน์ ซอฟต์แวร์ จำกัด 379
173 บริษัท ไทยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 55
174 บริษัท ไทยโปรซ๊อฟ จำกัด 522
175 บริษัท ไทยพัฒนาระบบ จำกัด 314
176 บริษัท ไทยสตาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 53
177 บริษัท ไทยสแตนดาร์ด โซลูชั่น จำกัด  54
178 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) 491
179 บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 247
180 บริษัท ไทยอินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จำกัด 244
181 บริษัท ไทยแอพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ จำกัด 56
182 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด 250
183 นาย ธนพงษ์  วัฒนะ 323
184 บริษัท ธรรมนิติคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 57
185 นาย ธวิทชัย  ไสยสมบัติ 282
186 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นว-อินโฟร์เทค 386
187 บริษัท นอร์ทแลนด์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด 261
188 บริษัท นาวี่เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด 404
189 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 280
190 บริษัท นิว ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 263
191 บริษัท นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด 217
192 บริษัท นีโอ ซิสเต็มส์ จำกัด 58
193 บริษัท เน็ตทูยู จำกัด 464
194 บริษัท เน็ทเวิร์ด แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด 268
195 บริษัท เน็ทสยาม จำกัด 59
196 บริษัท เนสท์เล่ โปรดักท์ส (ไทยแลนด์) จำกัด 240
197 บริษัท โนว์บอท จำกัด 60
198 บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด 376
199 บริษัท บลิสเวย์ เอ็ม.ไอ.เอส จำกัด 61
200 บริษัท บอมบ์ซิสเต็มส์ จำกัด 183
201 บริษัท บอร์ดเวย์ เมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด 62
202 บริษัท บอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด 394
203 บริษัท บางกอกดาต้าเซนเตอร์  จำกัด 63
204 บริษัท บางกอกอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด 64
205 บริษัท บ้านเชียง จำกัด 227
206 บริษัท บ้านซอฟต์แวร์ จำกัด 239
207 บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด 303
208 บริษัท บานบิสซิเนสซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 380
209 บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ช  แลบบอราทอรี่  จำกัด 434
210 บริษัท บิ๊ก คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 409
211 บริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด 65
212 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด 66
213 บริษัท บิซิเนส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 229
214 บริษัท บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด 67
215 บริษัท บิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 14
216 บริษัท บิสซิเนส โซลูชั่นส์ ออนไลน์ จำกัด 472
217 บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด 192
218 บริษัท บิสซิเนส โลจิสติคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 308
219 บริษัท บิสเนส คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 212
220 บริษัท บิสแวร์ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ จำกัด 398
221 บริษัท บิสสิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด 166
222 บริษัท บี ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 68
223 บริษัท บีซอฟท์ จำกัด 481
224 บริษัท บีมอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 69
225 บริษัท เบทาโกร คอมพิวเตอร์ จำกัด 70
226 บริษัท เบสท์ คอมพิวเตอร์ คลีนิค จำกัด 71
227 บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 72
228 บริษัท ปัญญามี  จำกัด 427
229 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 352
230 บริษัท โปรซอฟต์ คอมเทค จำกัด 237
231 บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด 74
232 บริษัท โปรเซสเซอร์ กรุ๊ป จำกัด 75
233 บริษัท โปรฟิทซอฟท์ จำกัด 483
234 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด 76
235 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมนทิเนนซ์เซอร์วิส จำกัด 77
236 บริษัท โปรมีสซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 302
237 บริษัท โปร-ลายน์ จำกัด 73
238 นางสาว พรเพชรรัตน์  น้อยแสงศรี 311
239 บริษัท พรอมมิส ยู จำกัด 78
240 บริษัท พรอมิเนนท์ ซิสเต็ม แอพพลิเคชั่น จำกัด 396
241 บริษัท พรีเมียร์ซอฟต์ จำกัด 329
242 บริษัท พาร์ซิส ซอฟ แวร์ จำกัด 517
243 บริษัท พารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด 344
244 บริษัท พี.พี.ที.เอส. ซิสเท็ม จำกัด 458
245 บริษัท พี.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด 79
246 บริษัท พีซี เพาเวอร์ จำกัด 208
247 บริษัท พีซีเบรน จำกัด 80
248 บริษัท เพนทาน่า โซลูชั่นส์ จำกัด 381
249 บริษัท เพสิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 81
250 บริษัท เพอร์เฟคท์อินโฟ จำกัด 385
251 บริษัท เพาเวอร์ซิสเต็ม แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด 194
252 บริษัท เพาเวอร์อินโฟเมชั่น  จำกัด 431
253 บริษัท เพียวซอฟท์ จำกัด 195
254 บริษัท แพลทติซอฟท์ จำกัด 420
255 บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 262
256 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ริสค์  แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 408
257 นาย ไพรัช  ไพศาลยกิจ 480
258 บริษัท ฟรานซิส คริปปส์ แอสโซซิเอท (ไอที) จำกัด 254
259 บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ จำกัด 220
260 บริษัท ฟาอีส คอมพิวเตอร์ จำกัด 82
261 บริษัท ฟิเดลิโอ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 205
262 บริษัท ฟินลายน์ จำกัด 83
263 บริษัท ฟินไลน์ จำกัด 284
264 บริษัท ฟิวเจอร์ซอฟท์ จำกัด 340
265 บริษัท ฟิวเจอร์เทคคอมพิวเตอร์ จำกัด 162
266 บริษัท ฟีลอส ครีเอทีฟซอฟท์แวร์ จำกัด 215
267 บริษัท ฟูจิสึ ซิสเต็มส์ บิซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด 84
268 บริษัท เฟลโลว์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 85
269 บริษัท โฟร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 86
270 บริษัท โฟร์ ซีส์ ซัพพลาย จำกัด 87
271 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด 228
272 บริษัท ภูเก็ตโปรแกรมเมอร์  จำกัด 428
273 บริษัท มาโคล่า (ประเทศไทย) จำกัด 391
274 บริษัท มารูเบนิซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 333
275 บริษัท มินคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 418
276 บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด 349
277 บริษัท เมดิซอฟท์ จำกัด 88
278 บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด 175
279 บริษัท เมโทรซิสเต็มท์ จำกัด (มหาชน) 519
280 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 89
281 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด 187
282 บริษัท เมโทร-อินฟิเนียม (ประเทศไทย)  จำกัด 436
283 บริษัท เมมเบอร์ ซอฟต์ จำกัด 513
284 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 400
285 บริษัท แม็กซ์ อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด 91
286 บริษัท แมงโก้ คอนซิลแตนท์ จำกัด 523
287 บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 291
288 บริษัท แมนนูแฟคเจอริ่ง ซิสเต็ม อิมพลีเมนเทชั่น จำกัด 499
289 บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชั่น  คอลซัลแตนท์  จำกัด 432
290 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมเนจเมนท์ เทคนิค 390
291 บริษัท แมสเวอลด์ จำกัด 90
292 บริษัท โมซิส โซลูชั่น จำกัด 486
293 บริษัท โมดูลล่าร์ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด 338
294 บริษัท โมทีฟ โซลูชั่น จกัด 476
295 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 524
296 บริษัท ไมโครโซลูชั่น จำกัด 461
297 บริษัท ไมโครเอ็กซ์ จำกัด 93
298 บริษัท ไมโครเฮ้าส์ จำกัด 94
299 บริษัท ไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 92
300 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 392
301 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง  จำกัด 429
302 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เคเบิ้ล ทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) 294
303 บริษัท ยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ จำกัด 95
304 บริษัท ยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป จำกัด 248
305 บริษัท ยูบีเอส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย)  จำกัด 446
306 บริษัท ยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) 508
307 บริษัท ยูแอลซี (ไทยแลนด์) จำกัด 277
308 บริษัท เยนเนอรัล ดาต้า จำกัด 96
309 บริษัท รอม แอนด์ แรม โอเอสซิสเต็มส์ จำกัด 97
310 บริษัท รอยัล ซอฟท์ จำกัด 485
311 บริษัท รีเสิร์ซ พลัส จำกัด 265
312 บริษัท เรียลเทค จำกัด 285
313 บริษัท โรบอทิคส์คอมพิวเตอร์ จำกัด 295
314 บริษัท โรส ซิสเต็มส์ ไทยแลนด์ จำกัด 98
315 บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ บิลซิเบส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 317
316 บริษัท ล็อคเลย์ พลับลิค จำกัด  100
317 บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด 479
318 บริษัท ลอจิค จำกัด 99
319 บริษัท ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด 496
320 บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 348
321 บริษัท ลูมินัส จำกัด 272
322 บริษัท วงศ์ไพฑูรย์ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) 260
323 บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 101
324 นาย วศิน  ยิ่งถาวรสุข 406
325 บริษัท วัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด 287
326 บริษัท วานเทจ บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 463
327 บริษัท วิลันกร บัญชี  จำกัด 440
328 บริษัท วิสต้า คอมพิวติ้ง ซิสเต็ม จำกัด 373
329 บริษัท วี.พี.คอมพิวเตอร์ จำกัด 102
330 บริษัท เวคเตอร์เทคโซลูชั่น จำกัด 170
331 บริษัท เวิลด์ซอฟต์ จำกัด 103
332 บริษัท แวง (ประเทศไทย) จำกัด 104
333 บริษัท ศรีราชา อินโฟ เทค จำกัด 179
334 นาย ศิริ  ไพบูลย์พูนผล 297
335 นางสาว ศิรินันท์  เนียมพุ่มพวง 497
336 บริษัท สกายบลิทซ์ (1995)  จำกัด 439
337 บริษัท สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) 313
338 บริษัท สบายมาก จำกัด 106
339 บริษัท สเปคไทย จำกัด  112
340 บริษัท สมารท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 361
341 บริษัท สมาร์ท แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 298
342 บริษัท สยาม ยูนิซิส จำกัด 105
343 บริษัท สยาม อินเทอเรสติ้ง จำกัด 197
344 บริษัท สยามกลการ จำกัด 258
345 บริษัท สยามคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด 211
346 บริษัท สยามซิตี้ ไอ.ที.จำกัด 253
347 บริษัท สยามเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด 108
348 บริษัท สยามเทลเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 109
349 บริษัท สยามวรรธนาโกลบอล จำกัด 330
350 บริษัท สยามสแกน ดอทคอม จำกัด 425
351 บริษัท สยามสแกน ดอทเน็ต จำกัด 447
352 บริษัท สยามออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด 107
353 บริษัท สยามอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด 316
354 นาย สรรเพชร  นารอด 368
355 บริษัท สระบุรี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 110
356 สำนักงาน สหการบัญชีและที่ปรึกษา 267
357 บริษัท สหวิริยา อินฟอร์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 111
358 บริษัท สหวิริยา แอดวานซ์โปรดักส์ จำกัด 324
359 บริษัท สหวิริยาคอมเซอร์วิส จำกัด 264
360 บริษัท สหอินโฟเทคโนโลยี่ จำกัด 304
361 นาย สันติ  ศิลศร 378
362 คณะบุคคล สำนักงานพัฒนามาตรฐานธุรกิจ  โดย (นายชูเกียรติ  จิตเสรีธรรม และ นายสุชาติ สะเทือนวงษา) 365
363 บริษัท สำนักงานวรรณกิจการบัญชี จำกัด 383
364 บริษัท เหลืองทองซอฟเทค จำกัด 269
365 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองการไฟฟ้า เชียงใหม่ 321
366 บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด 137
367 บริษัท อยุธยาเทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด 467
368 บริษัท ออโต้ไฟลท์ จำกัด 366
369 บริษัท ออโตเมชั่น เวิร์คกรุ๊ป จำกัด 206
370 บริษัท ออโตเมชั่น อิเล็คทริค จำกัด 116
371 บริษัท ออโตเมทดาต้าซิสเต็ม จำกัด 218
372 บริษัท ออนไลน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด 312
373 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออปติไมซ์ ซิสเต็ม 180
374 บริษัท ออฟฟิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด 257
375 บริษัท ออมนิ ซิสเต็มส์ จำกัด 113
376 บริษัท ออราเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 114
377 บริษัท ออลอินวันซอฟแวร์ จำกัด 402
378 บริษัท ออสมัน คอร์ป จำกัด 115
379 บริษัท อัฟฟรอนท์โซลูชั่น ซิสเต็ม จำกัด 305
380 บริษัท อัลติเมท คอมพิวเตอร์แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 117
381 บริษัท อัลมาคอม (ประเทศไทย) จำกัด 521
382 บริษัท อัสก้า พลัส จำกัด 289
383 บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ซิสเท็ม จำกัด 182
384 บริษัท อาร์เจนโต้ ซิสเท็ม จำกัด 453
385 บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 118
386 บริษัท อาร์วาโต้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 478
387 บริษัท อิกตัส จำกัด 490
388 บริษัท อิคลิปส์ คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 351
389 บริษัท อินเกรส (ประเทศไทย) จำกัด 122
390 บริษัท อินซ์เคป คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 331
391 บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอร์เรชั่น 487
392 บริษัท อินตาคอน คอมพิวเตอร์ จำกัด 119
393 บริษัท อินเตอร์เชนจ์ จำกัด 124
394 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟท์แวร์แฟคตอรี่  จำกัด 319
395 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด 126
396 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซอฟต์แวร์แฟคทอรี่ จำกัด 127
397 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง พับลิค จำกัด 128
398 บริษัท อินเตอร์เนชั่นส์ ซิสเต็มส์ เมนเนจเม้นท์ จำกัด 125
399 บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการ จำกัด 123
400 บริษัท อินเทนเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 372
401 บริษัท อินเทนเซีย บี พี (ไทยแลนด์) จำกัด 384
402 บริษัท อินเทลลิเจนด์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 129
403 บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด 495
404 บริษัท อิน-เน็ท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 375
405 บริษัท อินโนแพค เทคโนโลยี จำกัด 395
406 บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด 470
407 บริษัท อินโนเวทิฟ เทคโนโลยี จำกัด 130
408 บริษัท อินฟอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 37
409 บริษัท อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี โปรวายเดอร์ จำกัด 172
410 บริษัท อินฟอร์เมชั่นดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 120
411 บริษัท อินฟอร์เมชั่นแอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด 121
412 บริษัท อินฟอร์เมติก โซลูชั่น จำกัด 270
413 บริษัท อินโฟเกต จำกัด 410
414 บริษัท อินโฟเทค อินทิเกรเตด ซิสเต็ม 422
415 บริษัท อินโฟร์สตาร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 488
416 บริษัท อิมแมกซ์ 3 เอส จำกัด 238
417 บริษัท อี เค วิลเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 377
418 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด 484
419 บริษัท อี ดี เอส (ประเทศไทย) จำกัด 164
420 บริษัท อีเกิ้ล ดาต้าเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 419
421 บริษัท อีซอฟต์ จำกัด 413
422 บริษัท อีซี่โฟ จำกัด 367
423 บริษัท อีซี่วิน จำกัด 388
424 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด 474
425 บริษัท อีบิสซิเนส ซอฟต์ จำกัด 414
426 บริษัท อีพอส จำกัด 131
427 บริษัท อีฟก้า คอนซัลติ้ง จำกัด 271
428 บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด 515
429 บริษัท อี่มี่ซือ  (ประเทศไทย) จำกัด 423
430 บริษัท อีลีแกนท์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 288
431 บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 132
432 บริษัท อุบลโอเอเซ็นเตอร์ จำกัด 133
433 บริษัท เอ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 134
434 บริษัท เอกซ์ซิส จำกัด 509
435 บริษัท เอ็กซ์เซล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 174
436 บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟต์แวร์กรุ๊ป จำกัด 189
437 บริษัท เอ็กแซคท์ ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 393
438 บริษัท เอกนครหลวงลิสซิ่ง จำกัด 318
439 บริษัท เอกปัญญา จำกัด 135
440 บริษัท เอเจนซี่ ซอฟท์แวร์ จำกัด 457
441 บริษัท เอช พี จี เทคโนโลยี จำกัด 466
442 บริษัท เอชเอ็มไอ (ประเทศไทย) จำกัด 136
443 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด 186
444 บริษัท เอเชีย ซีดี (ประเทศไทย) จำกัด 143
445 บริษัท เอเชียเพนชั่น จำกัด 401
446 บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด 412
447 บริษัท เอเซียน่า คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม จำกัด 190
448 บริษัท เอดีพี ดีลเลอร์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด 503
449 บริษัท เอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 493
450 บริษัท เอ็นอีซี (ประเทศไทย) จำกัด 362
451 บริษัท เอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัด 370
452 บริษัท เอแพค ซอฟท์แวร์ จำกัด 456
453 บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัด 259
454 บริษัท เอ็ม.บี.เอส ซอฟต์แวร์ จำกัด 145
455 บริษัท เอ็ม.วี.พี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 146
456 บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด 276
457 บริษัท เอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด 501
458 บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด 147
459 บริษัท เอ็มเอสซี บิสสิเนส โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 468
460 บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด 357
461 บริษัท เอลพิส แม็คโปร จำกัด 138
462 บริษัท เอวิชั่น จำกัด 462
463 บริษัท เอส ที เค คอมพิวเตอร์ จำกัด 140
464 บริษัท เอส ที ดาต้า เน็ทเวิร์ค จำกัด 139
465 บริษัท เอส ที อาร์  จำกัด  443
466 บริษัท เอส ที เอส ซุปเปอร์คอม จำกัด 199
467 บริษัท เอส ทู ซี คอมพิวเตอร์  จำกัด 435
468 บริษัท เอส แอนด์ เอ แมนเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 256
469 บริษัท เอส. เอ็น. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด  243
470 บริษัท เอส.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 171
471 บริษัท เอส.บี.ซี.ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 345
472 บริษัท เอส.เอ็น.ซี ซอฟท์แวร์เซอร์วิส จำกัด 307
473 บริษัท เอสซีที คอมพิวเตอร์ จำกัด 141
474 บริษัท เอสซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 252
475 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 290
476 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)  473
477 บริษัท เอสอีจี ไอที เซอร์วิส จำกัด 506
478 บริษัท เอสเอพี  ซิสเต็มส์  แอพพลิเคชั่น  แอนด์ โปรดักส์อินดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 226
479 บริษัท เอสเอ็มอี ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 494
480 บริษัท เอสเอสบี กรุงเทพฯ จำกัด 142
481 บริษัท เออี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)  จำกัด 411
482 บริษัท เอเอสพีไอซี (ประเทศไทย) จำกัด 144
483 บริษัท แอคเค้าติ้ง อีแวลูชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด 224
484 บริษัท แอคเซลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 169
485 บริษัท แอคทราน ซิสเต็มส์ จำกัด 148
486 บริษัท แอ็คทินิกซ์ จำกัด 152
487 บริษัท แอคทีฟ ซอฟท์แวร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 219
488 บริษัท แอ๊คม่า อินโฟซอฟท์ จำกัด 281
489 บริษัท แอ็คส์ ดอทคอม จำกัก 415
490 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ริเสิร์ซ จำกัด 149
491 บริษัท แอ๊ดวานซ์ซิสเต็มดีไซน์แอนด์แอคเคาน์ติ้ง  จำกัด 341
492 บริษัท แอ็ดวานซ์โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 153
493 บริษัท แอพพลีเคชั่น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 150
494 บริษัท แอลฟาซอฟท์ จำกัด 382
495 บริษัท แอสตรอน ซีสเต็ม จำกัด 151
496 บริษัท แอสเบ็น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 327
497 บริษัท โอ จี เอ ซีนคอม จำกัด 405
498 บริษัท โอเพ่น ซอฟต์ จำกัด 156
499 บริษัท โอเพ่นไลน์ จำกัด 157
500 บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด 154
501 บริษัท โอลีเวต จำกัด 155
502 บริษัท โอสถสภา จำกัด 350
503 บริษัท ไอ พี แอล ซิสเท็มส์ จำกัด 417
504 บริษัท ไอ แอนด์ เจ (ประเทศไทย) จำกัด 283
505 บริษัท ไอทีซี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ จำกัด 191
506 บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 158
507 บริษัท ไอเบรน บิสซิเนส คอมมิวนิเคติง จำกัด 159
508 บริษัท ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์ จำกัด 482
509 บริษัท ไอยูเอส โซลูชั่น จำกัด 489
510 บริษัท ไอรีส-ไอเฟค จำกัด 173
511 บริษัท ไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด 502
512 บริษัท ไอเวิคส์  จำกัด 445
513 บริษัท ไอเส็คอิงค์ จำกัด 520
514 บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 374
515 บริษัท ไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด 504
516 บริษัท ฮอทซอฟตท์ โฮเตล แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 232
517 บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด 526
518 บริษัท ฮานาเทรดิ้ง จำกัด 234
519 บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 309
520 บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด 471
521 บริษัท ฮิวเลตต์-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 160
522 บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 198
523 บริษัท เฮดเวย์ เทคโนโลยี จำกัด 403
524 บริษัท แฮปปิซอฟท์ จำกัด 161
525 บริษัท ไฮซอฟท์ จำกัด 315
526 บริษัท ไฮแอคท์ซอฟท์แวร์ จำกัด 337
527 บริษัท เอ็มเอสซี คอนซัลติ้ง 527
528 บริษัท โฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ 528
clear-gif
Last update : Friday, March 21, 2014

 


 
สงวนลิขสิทธิ์ กรมสรรพากร :: ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์