ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กองอุทธรณ์ภาษี กองกฏหมาย กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กองสืบสวนและคดี กองบริหารการคลังและรายได้ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองตรวจสอบภาษีกลาง กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กองวิชาการแผนภาษี กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม กองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก งานตรวจราชการ 1-6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กลุ่มตรวจสอบภายใน รองอธิบดี - 1 รองอธิบดี - 2 รองอธิบดี - 3 รองอธิบดี - 4 สำนักงานสรรพากรภาค 1 - 12 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 119 พื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 850 สาขา อธิบดีกรมสรรพากร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-8315
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Monday, October 1, 2018

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161