ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
spaceเกี่ยวกับกรมสรรพากรspaceห้องข่าวspaceบริการอิเล็กทรอนิกส์spaceความรู้เรื่องภาษีspaceบริการข้อมูลspaceอ้างอิงspaceFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 


โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างการบริหาร
อธิบดีกรมสรรพากร ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กลุ่มธุรกรรมทางการเงินฯ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี กลุ่มธุรกิจพลังงาน กองกฏหมาย กองตรวจสอบภาษีกลาง กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริหารการคลังและรายได้ กองบริหารทรัพยากรบุคคล กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กองมาตรฐานการกำกับและตรวจสอบภาษี กองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร กองวิชาการแผนภาษี กองสืบสวนและคดี กองอุทธรณ์ภาษี กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก สำนักงานเลขาธิการกรม กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กองสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่นักท่องเที่ยว กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร งานตรวจราชการ 1-6 รองอธิบดี - 1 รองอธิบดี - 2 รองอธิบดี - 3 สำนักงานสรรพากรภาค 1 - 12 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 119 พื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา 850 สาขา clear-gif
ผู้ดูแลเนื้อหา : สำนักบริหารกลาง โทร. 02-272-8315
clear-gif

WCAG 2.0 (Level AA)

Last update :
 Tuesday, March 31, 2020

 
หน้าหลักspaceEnglishspaceแผนผังเว็บไซต์spaceแนะนำเว็บไซต์spaceติดต่อกรมสรรพากรspace


 
สงวนลิขสิทธิ์โดยกรมสรรพากร : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy : Disclaimer
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161