ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
lineเกี่ยวกับกรมสรรพากรlineห้องข่าวlineบริการอิเล็กทรอนิกส์lineความรู้เรื่องภาษีlineบริการข้อมูลlineอ้างอิงlineFAQ
รูปมุมซ้าย รูปมุมขวา
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 
ศูนย์สารนิเทศสรรพากร
bullet
space
space
บริการคัดค้นข้อมูลแบบแสดงรายการ
bullet
space
space
บริการสอบถามข้อมูลการคืนภาษี
bullet
space
space
ผลการจัดเก็บภาษี
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบการ VAT
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบการ VRT
bullet
space
space
ซอฟต์แวร์มาตรฐานกรมสรรพากร
bullet
space
space
รายงานรายชื่อผู้ประกอบการอัญมณีที่ได้รับอนุมัติยกเว้น VAT
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบกิจการค้าทองคำ
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมักคุเทศก์ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
bullet
space
space
รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนภาษี
bullet
space
space
รายชื่อสถานศึกษาที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคให้ 1 ได้ 2
bullet
space
space
รายชื่อหน่วยงานด้านกีฬาที่หักลดหย่อนเงินบริจาคได้ 2 เท่า
bullet
space
space
รายชื่อมูลนิธิ สถานสาธารณกุศล ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
bullet
space
space
รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้นบำบัดและฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้
bullet
space
space
รายชื่อและรหัสพรรคการเมือง
bullet
space
space
รายชื่อตัวแทนรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
bullet
space
space
Web Services
bullet
space
space
ราคาขายปลีกบุหรี่ซิกาเรต สำหรับคำนวณมูลค่าฐานภาษี
bullet
space
space
รายชื่อและเลขประจำตัวผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์ หลักเกณฑ์ซอฟต์แวร์ยื่นคำขอมีเลขประจำตัวซอฟต์แวร์เฮ้าส์

- คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 643 /2556

- คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท. 378 /2543
(แก้ไขเพิ่มเติม โดย คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.643/2556)
แบบแจ้งการจำหน่ายซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานของกรมสรรพากร
รายชื่อและเลขประจำตัวผู้ประกอบการที่จำหน่ายซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานซอฟต์แวร์
เพื่อภาษีสรรพากรของกรมสรรพากร (จัดเรียงลำดับตามชื่อ)
clear-gif
ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16 พฤษภาคม  2557
clear-gif
soft
ลำดับที่ ชื่อผู้ประกอบการ เลขประจำตัว
1 บริษัท เคร์ล คอมพิวเตอร์ จำกัด 0001
2 บริษัท กริฟฟอน จำกัด 0002
3 บริษัท โกลเดนเกท คอมพิวเตอร์ จำกัด 0003
4 บริษัท ครีเอ็นเทค จำกัด 0004
5 บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 0005
6 บริษัท คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 0006
7 บริษัท คอมพิวเตอร์ พอยท์ (ประเทศไทย) จำกัด 0007
8 บริษัท คอมพิวเตอร์ อินทิเกรเตด มานูแฟคเจอริ่ง จำกัด 0008
9 บริษัท คอมพิวเตอร์ เอจ เทคโนโลยี จำกัด 0009
10 บริษัท คอมพิวเตอร์แมน จำกัด 0010
11 บริษัท คอมพิวเทคไมโครซิสเท็ม จำกัด 0011
12 บริษัท คอมเพล็กซ์ เทคโนโลยี่ จำกัด 0012
13 บริษัท คิวอาร์ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0013
14 บริษัท บิวซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 0014
15 บริษัท คูเปอร์ แอนด์ ลีแบรนด์ แอสโซซิเอท จำกัด 0015
16 บริษัท เค วี เค จำกัด 0016
17 บริษัท เคล็กสเพิร์ก (ประเทศไทย) จำกัด 0017
18 บริษัท เคี่ยนหงวน คอมเมอร์เชียน จำกัด 0018
19 บริษัท จักรวาล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0019
20 บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 0020
21 บริษัท ซอฟต์ ซิสเต็มส์ จำกัด 0021
22 บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 จำกัด 0022
23 บริษัท ซอฟต์เวฟ จำกัด 0023
24 บริษัท ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด 0024
25 บริษัท ซอฟท์แวร์ มิชชั่น จำกัด 0025
26 บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 0026
27 บริษัท ซัมมิทคอมพิวเตอร์ จำกัด 0027
28 บริษัท ซินเนอร์จิเนียริ่ง จำกัด 0028
29 บริษัท ซิสเทกซ์ อินโฟโปร จำกัด 0029
30 บริษัท ซีโนบริต จำกัด 0030
31 บริษัท ซิโนเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0031
32 บริษัท ซี ดี จี ซิสเต็มส์ จำกัด 0032
33 บริษัท ซี พี ซิสเต็มส์ จำกัด 0033
34 บริษัท ซีคอม จำกัด 0034
35 บริษัท ซีเอช อินเตอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 0035
36 บริษัท ซีเอสเอสแอล จำกัด 0036
37 บริษัท อินฟอร์ โกลบอล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0037
38 บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด 0038
39 บริษัท เดต้าเอ๊กซ์เพรส จำกัด 0039
40 บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน) 0040
41 บริษัท ดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 0041
42 บริษัท ดิจิตอล อีควิบเม้นท์ จำกัด 0042
43 บริษัท ดีทีซอฟต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0043
44 บริษัท เดอะแวลลู ดาต้า จำกัด 0044
45 บริษัท ไดนามิค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0045
46 บริษัท ทาส์ค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0046
47 บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแทนส์จำกัด 0047
48 บริษัท ทีแอนด์เอฟ บิวซิเนส จำกัด 0048
49 บริษัท เทคแคร์ ออฟฟิศ เซ็นเตอร์ จำกัด 0049
50 บริษัท เทคโนโลยี สโตร์ จำกัด 0050
51 บริษัท เทคโนโลยี่ซัพพลาย จำกัด 0051
52 บริษัท ไทยซอฟท์ จำกัด 0052
53 บริษัท ไทยสตาร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 0053
54 บริษัท ไทยสแตนดาร์ด โซลูชั่น จำกัด 0054
55 บริษัท ไทยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 0055
56 บริษัท ไทยแอพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ จำกัด 0056
57 บริษัท ธรรมนิติคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 0057
58 บริษัท นีโอ ซิสเต็มส์ จำกัด 0058
59 บริษัท เน็ทสยาม จำกัด 0059
60 บริษัท โนว์บอท จำกัด 0060
61 บริษัท บลิสเวย์ เอ็ม.ไอ.เอส จำกัด 0061
62 บริษัท บอร์ดเวย์ เมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด 0062
63 บริษัท บางกอกดาต้าเซนเตอร์จำกัด 0063
64 บริษัท บางกอกอินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด 0064
65 บริษัท บิซิคอม คอมพิวเตอร์ จำกัด 0065
66 บริษัท บิซิเนส ซอฟต์ จำกัด 0066
67 บริษัท บิวซิเนส โซลูชั่น จำกัด 0067
68 บริษัท บี ซี เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0068
69 บริษัท บีมอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0069
70 บริษัท เบทาโกร คอมพิวเตอร์ จำกัด 0070
71 บริษัท เบสท์ คอมพิวเตอร์ คลีนิค จำกัด 0071
72 บริษัท ไบท์เบรน จำกัด 0072
73 บริษัท โปร-ลายน์ จำกัด 0073
74 บริษัท โปรซอฟท์ จำกัด 0074
75 บริษัท โปรเซสเซอร์ กรุ๊ป จำกัด 0075
76 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอมพิวเตอร์ จำกัด 0076
77 บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เมนทิเนนซ์เซอร์วิส จำกัด 0077
78 บริษัท พรอมมิส ยู จำกัด 0078
79 บริษัท พี.เอส.พี.(ประเทศไทย) จำกัด 0079
80 บริษัท พีซีเบรน จำกัด 0080
81 บริษัท เพสิคอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0081
82 บริษัท ฟาอีส คอมพิวเตอร์ จำกัด 0082
83 บริษัท ฟินลายน์ จำกัด 0083
84 บริษัท ฟูจิสึ ซิสเต็มส์ บิซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด 0084
85 บริษัท เฟลโลว์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0085
86 บริษัท โฟร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 0086
87 บริษัท โฟร์ ซีส์ ซัพพลาย จำกัด 0087
88 บริษัท เมดิซอฟท์ จำกัด 0088
89 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0089
90 บริษัท แมสเวอลด์ จำกัด 0090
91 บริษัท แม็กซ์ อินโฟ ซิสเต็ม จำกัด 0091
92 บริษัท ไมร่า คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0092
93 บริษัท ไมโครเอ็กซ์ จำกัด 0093
94 บริษัท ไมโครเฮ้าส์ จำกัด 0094
95 บริษัท ยูไนเต็ด คอมพิวเตอร์ จำกัด 0095
96 บริษัท เยนเนอรัล ดาต้า จำกัด 0096
97 บริษัท รอม แอนด์ แรม โอเอสซิสเต็มส์ จำกัด 0097
98 บริษัท โรส ซิสเต็มส์ ไทยแลนด์ จำกัด 0098
99 บริษัท ลอจิค จำกัด 0099
100 บริษัท ล็อคเลย์ พลับลิค จำกัด 0100
101 บริษัท วรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0101
102 บริษัท วี.พี.คอมพิวเตอร์ จำกัด 0102
103 บริษัท เวิลด์ซอฟต์ จำกัด 0103
104 บริษัท แวง (ประเทศไทย) จำกัด 0104
105 บริษัท สยาม ยูนิซิส จำกัด 0105
106 บริษัท สบายมาก จำกัด 0106
107 บริษัท สยามออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส จำกัด 0107
108 บริษัท สยามเทคโนโลยี เซอร์วิส จำกัด 0108
109 บริษัท สยามเทลเทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0109
110 บริษัท สระบุรี โอ เอ เซ็นเตอร์ จำกัด 0110
111 บริษัท สหวิริยา อินฟอร์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0111
112 บริษัท สเปคไทย จำกัด 0112
113 บริษัท ออมนิ ซิสเต็มส์ จำกัด 0113
114 บริษัท ออราเคิล ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0114
115 บริษัท ออสมัน คอร์ป จำกัด 0115
116 บริษัท ออโตเมชั่น อิเล็คทริค จำกัด 0116
117 บริษัท อัลติเมท คอมพิวเตอร์แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0117
118 บริษัท อาร์แลป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 0118
119 บริษัท อินตาคอน คอมพิวเตอร์ จำกัด 0119
120 บริษัท อินฟอร์เมชั่นดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 0120
121 บริษัท อินฟอร์เมชั่นแอนด์เมเนจเม้นท์ จำกัด 0121
122 บริษัท อินเกรส (ประเทศไทย) จำกัด 0122
123 บริษัท อินเตอร์ฟาร์อีสท์วิศวการ จำกัด 0123
124 บริษัท อินเตอร์เชนจ์ จำกัด 0124
125 บริษัท อินเตอร์เนชั่นส์ ซิสเต็มส์ เมนเนจเม้นท์ จำกัด 0125
126 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลคอสเมติคส์ จำกัด 0126
127 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลซอฟต์แวร์แฟคทอรี่ จำกัด 0127
128 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเอ็นจิเนียริ่ง พับลิค จำกัด 0128
129 บริษัท อินเทลลิเจนด์โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0129
130 บริษัท อินโนเวทิฟ เทคโนโลยี จำกัด 0130
131 บริษัท อีพอส จำกัด 0131
132 บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด 0132
133 บริษัท อุบลโอเอเซ็นเตอร์ จำกัด 0133
134 บริษัท เอ พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0134
135 บริษัท เอกปัญญา จำกัด 0135
136 บริษัท เอชเอ็มไอ (ประเทศไทย) จำกัด 0136
137 บริษัท อเมริกัน อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด 0137
138 บริษัท เอลพิส แม็คโปร จำกัด 0138
139 บริษัท เอส ที ดาต้า เน็ทเวิร์ค จำกัด 0139
140 บริษัท เอส ที เค คอมพิวเตอร์ จำกัด 0140
141 บริษัท เอสซีที คอมพิวเตอร์ จำกัด 0141
142 บริษัท เอสเอสบี กรุงเทพฯ จำกัด 0142
143 บริษัท เอเชีย ซีดี (ประเทศไทย) จำกัด 0143
144 บริษัท เอเอสพีไอซี (ประเทศไทย) จำกัด 0144
145 บริษัท เอ็ม.บี.เอส ซอฟต์แวร์ จำกัด 0145
146 บริษัท เอ็ม.วี.พี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด 0146
147 บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด 0147
148 บริษัท แอคทราน ซิสเต็มส์ จำกัด 0148
149 บริษัท แอดวานซ์ ดิจิตอล ริเสิร์ซ จำกัด 0149
150 บริษัท แอพพลีเคชั่น ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 0150
151 บริษัท แอสตรอน ซีสเต็ม จำกัด 0151
152 บริษัท แอ็คทินิกซ์ จำกัด 0152
153 บริษัท แอ็ดวานซ์โซลูชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0153
154 บริษัท โอลิมเปียไทย จำกัด 0154
155 บริษัท โอลีเวต จำกัด 0155
156 บริษัท โอเพ่น ซอฟต์ จำกัด 0156
157 บริษัท โอเพ่นไลน์ จำกัด 0157
158 บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด 0158
159 บริษัท ไอเบรน บิสซิเนส คอมมิวนิเคติง จำกัด 0159
160 บริษัท ฮิวเลตต์-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด 0160
161 บริษัท แฮปปิซอฟท์ จำกัด 0161
162 บริษัท ฟิวเจอร์เทคคอมพิวเตอร์ จำกัด 0162
163 บริษัท ดิไอเดีย คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 0163
164 บริษัท อี ดี เอส (ประเทศไทย) จำกัด 0164
165 บริษัท ดอทลายน์ จำกัด 0165
166 บริษัท บิสสิเนส แอพพลิเคชั่น จำกัด 0166
167 บริษัท ก็อปปี้ไร้ท์ จำกัด 0167
168 บริษัท คริสตอลซอฟท์แวร์แพ็คเกจ จำกัด 0168
169 บริษัท แอคเซลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0169
170 บริษัท เวคเตอร์เทคโซลูชั่น จำกัด 0170
171 บริษัท เอส.ซี.ที.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0171
172 บริษัท อินฟอร์มเมชั่น เทคโนโลยี โปรวายเดอร์ จำกัด 0172
173 บริษัท ไอรีส-ไอเฟค จำกัด 0173
174 บริษัท เอ็กซ์เซล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0174
175 บริษัท เมโทรซอฟท์ จำกัด 0175
176 บริษัท คอมพ์ ดีเวลลอปเปอร์ จำกัด 0176
177 บริษัท คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์คอนซัลทิง จำกัด 0177
178 บริษัท ซอฟต์โปรดัคท์ จำกัด 0178
179 บริษัท ศรีราชา อินโฟ เทค จำกัด 0179
180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออปติไมซ์ ซิสเต็ม 0180
181 บริษัท จาสเทค (ประเทศไทย) จำกัด 0181
182 บริษัท อาร์ แอนด์ ดี คอมพิวเตอร์ซิสเท็ม จำกัด 0182
183 บริษัท บอมบ์ซิสเต็มส์ จำกัด 0183
184 บริษัท เคอร์เนล คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกั 0184
185 บริษัท เคอร์เนล โซลูชั่น จำกัด 0185
186 บริษัท เอชไอเอส เอ็มเอสซี จำกัด 0186
187 บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด 0187
188 บริษัท ซอฟท์แวร์เปอร์เซ็ปชั่น จำกัด 0188
189 บริษัท เอ็กซ์เพรสซอฟต์แวร์กรุ๊ป จำกัด 0189
190 บริษัท เอเซียน่า คอมพิวเตอร์ซีสเต็ม จำกัด 0190
191 บริษัท ไอทีซี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีเซ็นเตอร์ จำกัด 0191
192 บริษัท บิสซิเนส บูลเลทีน เซอร์วิส จำกัด 0192
193 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมพิวเตอร์ไลเบรริ 0193
194 บริษัท เพาเวอร์ซิสเต็ม แอนด์ อิควิปเมนท์ จำกัด 0194
195 บริษัท เพียวซอฟท์ จำกัด 0195
196 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนไมโครซิสเต็มส์ 0196
197 บริษัท สยาม อินเทอเรสติ้ง จำกัด 0197
198 บริษัท ฮีโน่คอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0198
199 บริษัท เอส ที เอส ซุปเปอร์คอม จำกัด 0199
200 บริษัท ที.เอ็น.-นิกซ์ดอร์ฟ คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0200
201 บริษัท ดาต้าโปรคอมพิวเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด 0201
202 บริษัท ที.เอ.พี.94 ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0202
203 บริษัท เดอะเพาเวอร์สเตชั่น จำกัด 0203
204 บริษัท คอมพิวเซอร์วิส พันธุ์ทิพย์ จำกัด 0204
205 บริษัท ฟิเดลิโอ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0205
206 บริษัท ออโตเมชั่น เวิร์คกรุ๊ป จำกัด 0206
207 บริษัท ไซมิกซ์ เอเชีย จำกัด(ยกเลิก) 0207
208 บริษัท พีซี เพาเวอร์ จำกัด 0208
209 บริษัท ซอฟท์เวิร์ค (1993) จำกัด 0209
210 บริษัท ซิสเต็มโปร จำกัด 0210
211 บริษัท สยามคอมพิวเตอร์ แอนด์ ซอฟท์แวร์ จำกัด 0211
212 บริษัท บิสเนส คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด 0212
213 บริษัท ไซเฟอร์ กรุ๊ป จำกัด 0213
214 บริษัท ดี ที เอส (ไทย) จำกัด 0214
215 บริษัท ฟีลอส ครีเอทีฟซอฟท์แวร์ จำกัด 0215
216 บริษัท ทีซี ซอฟท์แวร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 0216
217 บริษัท นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด 0217
218 บริษัท ออโตเมทดาต้าซิสเต็ม จำกัด 0218
219 บริษัท แอคทีฟ ซอฟท์แวร์ แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 0219
220 บริษัท ฟอร์เวิร์ด แมเนจเม้นท์ จำกัด 0220
221 บริษัท ซอฟต์สแควร์ 1999 (นอร์ธเทอร์น) จำกัด 0221
222 บริษัท คอมพิวเมชั่น จำกัด 0222
223 บริษัท ซีพี ซอฟต์แวร์ 1994 จำกัด 0223
224 บริษัท แอคเค้าติ้ง อีแวลูชั่น ซอฟต์แวร์ จำกัด 0224
225 บริษัท เซ็นทรัล อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด 0225
226 บริษัท เอสเอพีซิสเต็มส์แอพพลิเคชั่นแอนด์ โปรดักส์อินดาต้า โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด 0226
227 บริษัท บ้านเชียง จำกัด 0227
228 บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด 0228
229 บริษัท บิซิเนส อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 0229
230 บริษัท เทคโซนจำกัด 0230
231 บริษัท ซอฟต์แพ็ค จำกัด 0231
232 บริษัท ฮอทซอฟตท์ โฮเตล แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0232
233 บริษัท กรุงเทพซากุระ ซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 0233
234 บริษัท ฮานาเทรดิ้ง จำกัด 0234
235 บริษัท แซคโซลูชั่น จำกัด 0235
236 บริษัท ไทยการ์เมนท์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด 0236
237 บริษัท โปรซอฟต์ คอมเทค จำกัด 0237
238 บริษัท อิมแมกซ์ 3 เอส จำกัด 0238
239 บริษัท บ้านซอฟต์แวร์ จำกัด 0239
240 บริษัท เนสท์เล่ โปรดักท์ส (ไทยแลนด์) จำกัด 0240
241 บริษัท เดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด 0241
242 บริษัท ซีเอสเอ็น จำกัด 0242
243 บริษัท เอส. เอ็น. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด 0243
244 บริษัท ไทยอินฟอร์เมติก ซิสเต็มส์ จำกัด 0244
245 บริษัท เคี่ยนหงวนวิสาหกิจ จำกัด 0245
246 บริษัท ซีแอล คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0246
247 บริษัท ไทยอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 0247
248 บริษัท ยูไนเต็ด ซอฟต์แวร์ กรุ๊ป จำกัด 0248
249 บริษัท ทริลเลี่ยน ไบทส์ จำกัด 0249
250 บริษัท ไทยแอโรว์ จำกัด 0250
251 บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าด (ประเทศไทย) จำกัด 0251
252 บริษัท เอสซีเอส คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0252
253 บริษัท สยามซิตี้ ไอ.ที.จำกัด 0253
254 บริษัท ฟรานซิส คริปปส์ แอสโซซิเอท (ไอที) จำกัด 0254
255 บริษัท เจเนซิส อินโฟแคด จำกัด 0255
256 บริษัท เอส แอนด์ เอ แมนเนจเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกั 0256
257 บริษัท ออฟฟิส คอมพิวเตอร์ แอนด์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็ม จำกัด 0257
258 บริษัท สยามกลการ จำกัด 0258
259 บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิค (กรุงเทพฯ) จำกัด 0259
260 บริษัท วงศ์ไพฑูรย์ฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน) 0260
261 บริษัท นอร์ทแลนด์ คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จำกัด 0261
262 บริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 0262
263 บริษัท นิว ซิสเต็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด 0263
264 บริษัท สหวิริยาคอมเซอร์วิส จำกัด 0264
265 บริษัท รีเสิร์ซ พลัส จำกัด 0265
266 บริษัท ที-วิน ซิสเต็ม จำกัด 0266
267 สำนักงาน สหการบัญชีและที่ปรึกษา 0267
268 บริษัท เน็ทเวิร์ด แอ็ดไวเซอรี่ ทีม จำกัด 0268
269 บริษัท เหลืองทองซอฟเทค จำกัด 0269
270 บริษัท อินฟอร์เมติก โซลูชั่น จำกัด 0270
271 บริษัท อีฟก้า คอนซัลติ้ง จำกัด 0271
272 บริษัท ลูมินัส จำกัด 0272
273 บริษัท ซอฟต์แวร์ ซัพพลาย จำกัด 0273
274 บริษัท ไทยดีบีมี จำกัด 0274
275 บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด 0275
276 บริษัท เอ็ม.ไอ.เอส. จำกัด 0276
277 บริษัท ยูแอลซี (ไทยแลนด์) จำกัด 0277
278 บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 0278
279 บริษัท ไทยเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด 0279
280 บริษัท น้ำตาลท่ามะกา จำกัด 0280
281 บริษัท แอ๊คม่า อินโฟซอฟท์ จำกัด 0281
282 นาย ธวิทชัยไสยสมบัติ 0282
283 บริษัท ไอ แอนด์ เจ (ประเทศไทย) จำกัด 0283
284 บริษัท ฟินไลน์ จำกัด 0284
285 บริษัท เรียลเทค จำกัด 0285
286 บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ จำกัด 0286
287 บริษัท วัฒนซิสเท็มเมชั่น จำกัด 0287
288 บริษัท อีลีแกนท์ อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จำกัด 0288
289 บริษัท อัสก้า พลัส จำกัด 0289
290 บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 0290
291 บริษัท แมทธีเรียล ออโตเมชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 0291
292 บริษัท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 0292
293 บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 0293
294 บริษัท ยูนิเวอร์แซล เคเบิ้ล ทีวี เน็ตเวอร์ค จำกัด (มหาชน) 0294
295 บริษัท โรบอทิคส์คอมพิวเตอร์ จำกัด 0295
296 บริษัท กระจกสยามการ์เดียน จำกัด 0296
297 นาย ศิริไพบูลย์พูนผล 0297
298 บริษัท สมาร์ท แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 0298
299 บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 0299
300 บริษัท ซิสไอคอน จำกัด 0300
301 บริษัท คอมเมอร์เชียลซอฟท์แวร์ เซอร์วิส จำกัด 0301
302 บริษัท โปรมีสซีส คอร์ปอเรชั่น จำกัด 0302
303 บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด 0303
304 บริษัท สหอินโฟเทคโนโลยี่ จำกัด 0304
305 บริษัท อัฟฟรอนท์โซลูชั่น ซิสเต็ม จำกัด 0305
306 บริษัท คอมพิวเพาเวอร์ จำกัด 0306
307 บริษัท เอส.เอ็น.ซี ซอฟท์แวร์เซอร์วิส จำกัด 0307
308 บริษัท บิสซิเนส โลจิสติคส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 0308
309 บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 0309
310 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 0310
311 นางสาว พรเพชรรัตน์น้อยแสงศรี 0311
312 บริษัท ออนไลน์ ซิสเต็ม อินทิเกรเตอร์ จำกัด 0312
313 บริษัท สตรองแพ็ค จำกัด (มหาชน) 0313
314 บริษัท ไทยพัฒนาระบบ จำกัด 0314
315 บริษัท ไฮซอฟท์ จำกัด 0315
316 บริษัท สยามอินฟอร์เมชั่นซิสเต็ม แอนด์ คอนซัลแท็นท์ จำกัด 0316
317 บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ บิลซิเบส อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกั 0317
318 บริษัท เอกนครหลวงลิสซิ่ง จำกัด 0318
319 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟท์แวร์แฟคตอรี่จำกัด 0319
320 บริษัท เกสรี อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 0320
321 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แหลมทองการไฟฟ้า เชียงใหม่ 0321
322 บริษัท ซีเนียร์คอม จำกัด 0322
323 นาย ธนพงษ์วัฒนะ 0323
324 บริษัท สหวิริยา แอดวานซ์โปรดักส์ จำกัด 0324
325 บริษัท เค เอ็ม ซี อาร์คิเทคแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด 0325
326 บริษัท ซีเนียร์ ซิสเต็ม จำกัด 0326
327 บริษัท แอสเบ็น อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด 0327
328 บริษัท โคแมนชี่ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0328
329 บริษัท พรีเมียร์ซอฟต์ จำกัด 0329
330 บริษัท สยามวรรธนาโกลบอล จำกัด 0330
331 บริษัท อินซ์เคป คอนซูเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 0331
332 บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ อุตสาหกรรม จำกัด 0332
333 บริษัท มารูเบนิซอฟท์แวร์และเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 0333
334 บริษัท ที เอส ดี ซอฟท์แวร์ คอนซัลเท้นท์ จำกัด 0334
335 บริษัท ไตรคอมซิสเต็มส์ จำกัด 0335
336 บริษัท เคิร์ช จำกัด 0336
337 บริษัท ไฮแอคท์ซอฟท์แวร์ จำกัด 0337
338 บริษัท โมดูลล่าร์ซอฟท์แวร์เอ็กซ์เปอร์ตีส จำกัด 0338
339 บริษัท คอมพิวเตอร์แอนด์คอนซัลแตนท์ เซอร์วิสเซสจำกัด 0339
340 บริษัท ฟิวเจอร์ซอฟท์ จำกัด 0340
341 บริษัท แอ๊ดวานซ์ซิสเต็มดีไซน์แอนด์แอคเคาน์ติ้งจำกัด 0341
342 บริษัท การบัญชีและคอมพิวเตอร์ จำกัด 0342
343 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 0343
344 บริษัท พารา แอดวานซ์ อินโฟเทค จำกัด 0344
345 บริษัท เอส.บี.ซี.ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 0345
346 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ อีดีพี 0346
347 บริษัท ซอฟท์แวร์ดีไซน์ จำกัด 0347
348 บริษัท ลีเวอร์บราเธอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 0348
349 บริษัท มิลเลนเนียม จำกัด 0349
350 บริษัท โอสถสภา จำกัด 0350
351 บริษัท อิคลิปส์ คอมพิวติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 0351
352 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 0352
353 บริษัท แดนซิสเต็ม (ไทยแลนด์) จำกัด 0353
354 บริษัท ซันคัลเลอร์ โอ.เอ จำกัด 0354
355 บริษัท เทรินคีย์ ซิสเต็ม จำกัด 0355
356 บริษัท 662 ซิสเต็มส์ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 0356
357 บริษัท เอ็มไอเอส ซอฟท์เทค จำกัด 0357
358 บริษัท โทเทิ่ล คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0358
359 บริษัท ซิสเต็ม คิคากุ จำกัด 0359
360 นาย กวีวุฒิเจ็งเจริญ 0360
361 บริษัท สมารท์ คอนซัลติ้ง จำกัด 0361
362 บริษัท เอ็นอีซี (ประเทศไทย) จำกัด 0362
363 บริษัท แทนเด็ม คอมพิวเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรเต็ด จำกัด 0363
364 บริษัท ไซแมท ซิสเต็มส์ จำกัด 0364
365 คณะบุคคล สำนักงานพัฒนามาตรฐานธุรกิจโดย (นายชูเกียรติจิตเสรีธรรม และ นายสุชาติ สะเทือนวงษา) 0365
366 บริษัท ออโต้ไฟลท์ จำกัด 0366
367 บริษัท อีซี่โฟ จำกัด 0367
368 นาย สรรเพชรนารอด 0368
369 นาย ดำรงค์ตั้งสถาเจริญพร 0369
370 บริษัท เอเพ็ค พลาสติกส์ จำกัด 0370
371 บริษัท คูณทวีกรุ๊ป (1994) จำกัด 0371
372 บริษัท อินเทนเชีย (ประเทศไทย) จำกัด 0372
373 บริษัท วิสต้า คอมพิวติ้ง ซิสเต็ม จำกัด 0373
374 บริษัท ไอเอฟเอส โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0374
375 บริษัท อิน-เน็ท บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 0375
376 บริษัท บริด ซิสเต็มส์ จำกัด 0376
377 บริษัท อี เค วิลเลียม (ประเทศไทย) จำกัด 0377
378 นาย สันติศิลศร 0378
379 บริษัท ไทยทัศน์ ซอฟต์แวร์ จำกัด 0379
380 บริษัท บานบิสซิเนสซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0380
381 บริษัท เพนทาน่า โซลูชั่นส์ จำกัด 0381
382 บริษัท แอลฟาซอฟท์ จำกัด 0382
383 บริษัท สำนักงานวรรณกิจการบัญชี จำกัด 0383
384 บริษัท อินเทนเซีย บี พี (ไทยแลนด์) จำกัด 0384
385 บริษัท เพอร์เฟคท์อินโฟ จำกัด 0385
386 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นว-อินโฟร์เทค 0386
387 บริษัท คิว เอ ดี ไอแอนด์ไอ จำกัด 0387
388 บริษัท อีซี่วิน จำกัด 0388
389 บริษัท เจนคอมพ์ จำกัด 0389
390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แมเนจเมนท์ เทคนิค 0390
391 บริษัท มาโคล่า (ประเทศไทย) จำกัด 0391
392 บริษัท ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 0392
393 บริษัท เอ็กแซคท์ ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0393
394 บริษัท บอสส์ เทคโนโลยี คอนซัลแตนส์ จำกัด 0394
395 บริษัท อินโนแพค เทคโนโลยี จำกัด 0395
396 บริษัท พรอมิเนนท์ ซิสเต็ม แอพพลิเคชั่น จำกัด 0396
397 บริษัท คอมพิวเตอร์คอนเซ็ปต์ จำกัด 0397
398 บริษัท บิสแวร์ ซอฟต์แวร์โซลูชั่นส์ จำกัด 0398
399 บริษัท ดีซายน์ แล็บ จำกัด 0399
400 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด 0400
401 บริษัท เอเชียเพนชั่น จำกัด 0401
402 บริษัท ออลอินวันซอฟแวร์ จำกัด 0402
403 บริษัท เฮดเวย์ เทคโนโลยี จำกัด 0403
404 บริษัท นาวี่เวิลด์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0404
405 บริษัท โอ จี เอ ซีนคอม จำกัด 0405
406 นาย วศินยิ่งถาวรสุข 0406
407 บริษัท เทรลลีส เซอร์วิส จำกัด 0407
408 บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ ริสค์แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส จำกัด 0408
409 บริษัท บิ๊ก คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 0409
410 บริษัท อินโฟเกต จำกัด 0410
411 บริษัท เออี คอมพิวเตอร์ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย)จำกัด 0411
412 บริษัท เอเซนเทค (ประเทศไทย) จำกัด 0412
413 บริษัท อีซอฟต์ จำกัด 0413
414 บริษัท อีบิสซิเนส ซอฟต์ จำกัด 0414
415 บริษัท แอ็คส์ ดอทคอม จำกัก 0415
416 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด 0416
417 บริษัท ไอ พี แอล ซิสเท็มส์ จำกัด 0417
418 บริษัท มินคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0418
419 บริษัท อีเกิ้ล ดาต้าเมชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0419
420 บริษัท แพลทติซอฟท์ จำกัด 0420
421 บริษัท ทีพีเอ็น คอนซัลแทนท์ แอนด์ โซลูชั่น 0421
422 บริษัท อินโฟเทค อินทิเกรเตด ซิสเต็ม 0422
423 บริษัท อี่มี่ซือ(ประเทศไทย) จำกัด 0423
424 บริษัท ซูมิโทรนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด 0424
425 บริษัท สยามสแกน ดอทคอม จำกัด 0425
426 บริษัท เจนเม็กซ์ โซลูชั่นส์จำกัด 0426
427 บริษัท ปัญญามีจำกัด 0427
428 บริษัท ภูเก็ตโปรแกรมเมอร์จำกัด 0428
429 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้งจำกัด 0429
430 บริษัท เจ เอส จีจำกัด 0430
431 บริษัท เพาเวอร์อินโฟเมชั่นจำกัด 0431
432 บริษัท แมนเนจเม้นท์ อินฟอร์เมชั่นคอลซัลแตนท์ จำกัด 0432
433 บริษัท แซดไดเร็คทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 0433
434 บริษัท บ้านแพนรีเสิร์ชแลบบอราทอรี่ จำกัด 0434
435 บริษัท เอส ทู ซี คอมพิวเตอร์จำกัด 0435
436 บริษัท เมโทร-อินฟิเนียม (ประเทศไทย)จำกัด 0436
437 บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 0437
438 บริษัท ณัฐซอฟท์จำกัด 0438
439 บริษัท สกายบลิทซ์ (1995)จำกัด 0439
440 บริษัท วิลันกร บัญชีจำกัด 0440
441 บริษัท ไทย ซิสลาโบ จำกัด 0441
442 บริษัท เอเชียน พาร์ทเนอร์ เอเชีย แปซิฟิค (กรุงเทพฯ)จำกัด 0442
443 บริษัท เอส ที อาร์จำกัด 0443
444 บริษัท ซอฟท์แวร์ลิ้งค์ จำกัด 0444
445 บริษัท ไอเวิคส์จำกัด 0445
446 บริษัท ยูบีเอส ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย)  จำกัด 0446
447 บริษัท สยามสแกน ดอทเน็ต จำกัด 0447
448 บริษัท ซี สไมล์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด 0448
449 บริษัท เช็คพอยต์ ออโต้ เซ็นเตอร์ จำกัด 0449
450 บริษัท ซอฟท์คอนโทรล จำกัด 0450
451   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 0451
452 บริษัท คอมพิวเทคไมโครซอฟท์แวร์ จำกัด 0452
453 บริษัท อาร์เจนโต้ ซิสเท็ม จำกัด 0453
454 บริษัท จูปิเตอร์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด 0454
455 บริษัท ซิตี้ซอฟท์ จำกัด 0455
456 บริษัท เอแพค ซอฟท์แวร์ จำกัด 0456
457 บริษัท เอเจนซี่ ซอฟท์แวร์ จำกัด 0457
458 บริษัท พี.พี.ที.เอส. ซิสเท็ม จำกัด 0458
459 บริษัท เทคทูร่า (ประเทศไทย) จำกัด 0459
460 บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด 0460
461 บริษัท ไมโครโซลูชั่น จำกัด 0461
462 บริษัท เอวิชั่น จำกัด 0462
463 บริษัท วานเทจ บิสซิเนส โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0463
464 บริษัท เน็ตทูยู จำกัด 0464
465 บริษัท ดิจิตอล เอ็กซ์พีเรียนส์ แอนด์ เน็ทเวอร์ค จำกัด 0465
466 บริษัท เอช พี จี เทคโนโลยี จำกัด 0466
467 บริษัท อยุธยาเทคโนโลยีเซอร์วิส จำกัด 0467
468 บริษัท เอ็มเอสซี บิสสิเนส โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 0468
469 บริษัท ก้าวเคียงกัน จำกัด 0469
470 บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส์ จำกัด 0470
471 บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด 0471
472 บริษัท บิสซิเนส โซลูชั่นส์ ออนไลน์ จำกัด 0472
473 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) 0473
474 บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด 0474
475 บริษัท แคสคอม จำกัด 0475
476 บริษัท โมทีฟ โซลูชั่น จกัด 0476
477 บริษัท คลาวด์เมท จำกัด 0477
478 บริษัท อาร์วาโต้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด 0478
479 บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด 0479
480 นาย ไพรัช  ไพศาลยกิจ 0480
481 บริษัท บีซอฟท์ จำกัด 0481
482 บริษัท ไอมันนี่ส์ ซอฟแวร์ จำกัด 0482
483 บริษัท โปรฟิทซอฟท์ จำกัด 0483
484 บริษัท อี เซนเตอร์ จำกัด 0484
485 บริษัท รอยัล ซอฟท์ จำกัด 0485
486 บริษัท โมซิส โซลูชั่น จำกัด 0486
487 บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอร์เรชั่น 0487
488 บริษัท อินโฟร์สตาร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด 0488
489 บริษัท ไอยูเอส โซลูชั่น จำกัด 0489
490 บริษัท อิกตัส จำกัด 0490
491 บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน) 0491
492 บริษัท ทรีไอ อินโฟเทค (ประเทศไทย) จำกัด 0492
493 บริษัท เอ็นวิชั่น คอนซัลติ้ง จำกัด 0493
494 บริษัท เอสเอ็มอี ซอฟแวร์ โซลูชั่น จำกัด 0494
495 บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด 0495
496 บริษัท ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด 0496
497 นางสาว ศิรินันท์  เนียมพุ่มพวง 0497
498 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอมแพท 0498
499 บริษัท แมนนูแฟคเจอริ่ง ซิสเต็ม อิมพลีเมนเทชั่น จำกัด 0499
500 บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ จำกัด 0500
501 บริษัท เอ็มพลัส เทคโนโลยี จำกัด 0501
502 บริษัท ไอ-วิชั่น โซลูชั่น จำกัด 0502
503 บริษัท เอดีพี ดีลเลอร์ เซอร์วิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด 0503
504 บริษัท ไอแอ็ค โซลูชั่น จำกัด 0504
505 บริษัท เซ็นทรัล บิสิเนสโซลูชั่น จำกัด 0505
506 บริษัท เอสอีจี ไอที เซอร์วิส จำกัด 0506
507 บริษัท ซิคนิฟาย จำกัด 0507
508 บริษัท ยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) 0508
509 บริษัท เอกซ์ซิส จำกัด 0509
510 บริษัท ทรัยฟอร์ส โกลบอล โซลูชั่นส์ จำกัด 0510
511 บริษัท เคอร์เนิล คอนซัลติ้ง จำกัด 0511
512 บริษัท แกรนด์ ลีนุกซ์ โซชูชั่น จำกัด 0512
513 บริษัท เมมเบอร์ ซอฟต์ จำกัด 0513
514 บริษัท ฉวนไท่ จำกัด 0514
515 บริษัท อีโฟลว์ซิส จำกัด 0515
516 บริษัท เทิร์นออนเทค (เอเซีย) จำกัด 0516
517 บริษัท พาร์ซิส ซอฟ แวร์ จำกัด 0517
518 บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 0518
519 บริษัท เมโทรซิสเต็มท์ จำกัด (มหาชน) 0519
520 บริษัท ไอเส็คอิงค์ จำกัด 0520
521 บริษัท อัลมาคอม (ประเทศไทย) จำกัด 0521
522 บริษัท ไทยโปรซ๊อฟ จำกัด 0522
523 บริษัท แมงโก้ คอนซิลแตนท์ จำกัด 0523
524 บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 0524
525 บริษัท คิวเอส ซอฟท์แวร์ ซิสเต็มท์ จำกัด 0525
526 บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด 0526
527 บริษัท เอ็มเอสซี คอนซัลติ้ง จำกัด 0527
528 บริษัท โฟกัสวัน ซอฟต์แวร์ จำกัด 0528
529 บริษัท เคพี ซอฟท์ จำกัด 0529
530 บริษัท บีเอสที ดีซาย 0530
531 บริษัท อัลฟาเมตริคส์ จำกัด 0531
clear-gif
Last update : Monday, January 22, 2018

 
หน้าหลักlineEnglishlineแผนผังเว็บไซต์lineแนะนำเว็บไซต์lineติดต่อกรมสรรพากรline


   
 
 
กรมสรรพากร 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 1161