เมนูปิด

สรรพากรจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"

ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานการจัดกิจกรรม  "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต"
ซึ่งจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2564 ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบเงินสนับสนุน
เพื่อซื้อของใช้ที่จำเป็นแก่บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
พร้อมด้วยปลูกต้นทองนพเก้าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ณ กรมสรรพากร โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ
 และลูกจ้างกรมสรรพากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-06-2024