เมนูปิด

Virtual Townhall "สรรพากรยั่งยืน" 

ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 
เปิดงาน Virtual Townhall "สรรพากรยั่งยืน" 
โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สรรพากรทั่วประเทศ ร่วมดำเนินกิจกรรม
ผ่านช่องทาง Facebook Live RD News Update 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร 

ปรับปรุงล่าสุด: 11-06-2024